XSMT 24/4/2019 - Kết quả XỔ SỐ MIỀN TRUNG thứ 4 ngày 24/04/2019

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 26 36
G7 005 535
G6 6876 2893 9175 1669 4861 1203
G5 6539 7028
G4 31575 74626 70230 78039 76292 94272 36608 67606 44272 46632 11040 41215 67738 07806
G3 01850 86769 32948 05486
G2 00952 31851
G1 24947 71833
ĐB 136091 056873
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 58 366
1 5
2 66 8
3 909 65283
4 7 08
5 02 1
6 9 91
7 6552 23
8 6
9 321
Thống kê tổng
Tổng Đà Nẵng Khánh Hòa
0 91 28, 73
1 92, 47 38
2 93, 75, 39, 75, 39 48
3 76, 30 03
4 40, 86
5 05, 50, 69 69, 32
6 06, 15, 06, 51, 33
7 52 61
8 26, 26, 08 35
9 72 36, 72
Thống kê Loto về nhiều
Khánh Hòa Đà Nẵng
Cặp số Lần về Cặp số Lần về
51 14 69 12
09 11 75 11
66 11 11 10
06 10 52 9
59 9 58 9
16 9 65 9
13 9 82 9
62 9 26 9
08 9 27 8
74 8 93 8
Thống kê Loto về ít
Khánh Hòa Đà Nẵng
Cặp số Lần về Cặp số Lần về
00 1 91 1
39 1 51 1
58 1 80 1
14 2 43 2
37 2 60 2
24 2 97 2
49 2 33 2
56 2 48 2
64 2 79 2
36 3 29 3
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
93 10 57 47
32 69 02 64
BỘ SỐ LÂU CHƯA RA (LÔ GAN) xsmt
Đà Nẵng 80 (26 ngày) 29 (24 ngày) 79 (23 ngày)
Khánh Hòa 58 (28 ngày) 00 (24 ngày) 63 (21 ngày)
Backtotop
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner