XSMT 23/11/2021 - Kết quả XỔ SỐ MIỀN TRUNG thứ 3 ngày 23/11/2021

Đắc Lắc Quảng Nam
G8 31 71
G7 501 747
G6 8468 2917 3543 3082 7180 6330
G5 0708 9743
G4 28951 65090 39530 54496 26220 26400 27503 22414 20960 66941 85058 52935 59798 88317
G3 30518 73509 80115 06467
G2 82184 41940
G1 66598 46095
ĐB 396647 791350
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Đắc Lắc Quảng Nam
0 18039
1 78 475
2 0
3 10 05
4 37 7310
5 1 80
6 8 07
7 1
8 4 20
9 068 85
Thống kê tổng
Tổng Đắc Lắc Quảng Nam
0 00 82
1 01, 47 47
2 20, 84
3 30, 03 30, 58, 67
4 31, 68 40, 95
5 96 14, 41, 50
6 51 60, 15
7 43, 98 43, 98
8 17, 08 71, 80, 35, 17
9 90, 18, 09
Thống kê Loto về nhiều
Quảng Nam Đắc Lắc
Cặp số Lần về Cặp số Lần về
30 11 08 13
37 10 43 13
23 9 09 13
03 9 90 12
43 9 29 11
45 9 92 9
81 9 99 8
18 9 18 8
29 8 51 8
52 8 61 8
Thống kê Loto về ít
Quảng Nam Đắc Lắc
Cặp số Lần về Cặp số Lần về
65 1 50 2
17 2 25 2
76 2 44 2
53 2 85 2
59 2 54 2
36 3 06 2
86 3 15 2
49 3 21 3
33 3 32 3
32 3 86 3
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
61 82 31 58
35 71 47 26
BỘ SỐ LÂU CHƯA RA (LÔ GAN) xsmt
Đắc Lắc 50 (21 ngày) 24 (21 ngày) 15 (17 ngày)
Quảng Nam 65 (26 ngày) 00 (23 ngày) 96 (20 ngày)
Backtotop
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner