XSMT 17/7/2019 - Kết quả XỔ SỐ MIỀN TRUNG thứ 4 ngày 17/07/2019

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 76 41
G7 398 927
G6 6026 0729 3489 2475 9654 2741
G5 3110 6558
G4 71777 68894 28611 00418 78569 88813 43223 85507 27081 97850 68781 77498 25946 41630
G3 01655 07571 12943 11188
G2 47134 36443
G1 80069 13368
ĐB 072745 167436
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 7
1 0183
2 693 7
3 4 06
4 5 11633
5 5 480
6 99 8
7 671 5
8 9 118
9 84 8
Thống kê tổng
Tổng Đà Nẵng Khánh Hòa
0 55 46
1 29, 10
2 11 75
3 76, 94 58, 30
4 77, 13 68
5 69, 23, 69 41, 41, 50
6 88
7 98, 89, 34 07, 98, 43, 43
8 26, 71
9 18, 45 27, 54, 81, 81, 36
Thống kê Loto về nhiều
Khánh Hòa Đà Nẵng
Cặp số Lần về Cặp số Lần về
18 13 69 11
91 12 85 11
06 11 23 11
30 10 52 10
59 10 12 9
62 10 39 9
72 10 05 9
29 9 36 9
08 9 27 8
74 9 17 8
Thống kê Loto về ít
Khánh Hòa Đà Nẵng
Cặp số Lần về Cặp số Lần về
90 0 50 1
00 1 96 1
96 2 59 2
66 2 49 2
61 2 43 2
55 2 70 2
53 2 29 2
89 2 31 2
32 2 64 3
26 2 03 3
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
43 79 39 01
57 44 49 67
BỘ SỐ LÂU CHƯA RA (LÔ GAN) xsmt
Đà Nẵng 50 (24 ngày) 31 (17 ngày) 70 (17 ngày)
Khánh Hòa 90 (33 ngày) 66 (26 ngày) 86 (24 ngày)
Backtotop
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner