XSMT 7/5/2019 - Kết quả XỔ SỐ MIỀN TRUNG thứ 3 ngày 07/05/2019

Đắc Lắc Quảng Nam
G8 27 70
G7 924 021
G6 7909 2623 4185 4794 3910 2157
G5 1629 1977
G4 24642 60730 38031 89374 82480 52097 85097 80967 24162 49545 19189 25961 92365 45630
G3 50921 57351 33218 66738
G2 84934 39669
G1 34495 96140
ĐB 566845 010516
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Đắc Lắc Quảng Nam
0 9
1 086
2 74391 1
3 014 08
4 25 50
5 1 7
6 72159
7 4 07
8 50 9
9 775 4
Thống kê tổng
Tổng Đắc Lắc Quảng Nam
0
1 29, 74 10, 65, 38
2 57
3 85, 30, 21 21, 94, 67, 30
4 31, 95 77, 40
5 23 69
6 24, 42, 97, 97, 51
7 34 70, 89, 61, 16
8 80 62
9 27, 09, 45 45, 18
Thống kê Loto về nhiều
Quảng Nam Đắc Lắc
Cặp số Lần về Cặp số Lần về
65 12 27 13
46 11 84 12
79 10 09 11
39 10 95 11
62 9 62 11
69 9 26 10
70 9 29 10
10 9 49 9
86 8 55 9
63 8 82 9
Thống kê Loto về ít
Quảng Nam Đắc Lắc
Cặp số Lần về Cặp số Lần về
50 0 68 1
73 1 25 1
99 1 44 2
36 2 11 2
49 2 38 2
35 2 31 2
92 2 28 2
25 2 87 2
12 2 14 2
04 2 13 2
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
79 39 43 01
61 91 76 93
BỘ SỐ LÂU CHƯA RA (LÔ GAN) xsmt
Đắc Lắc 25 (29 ngày) 68 (26 ngày) 94 (21 ngày)
Quảng Nam 50 (37 ngày) 99 (25 ngày) 80 (21 ngày)
Backtotop
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner