XSMT 6/5/2019 - Kết quả XỔ SỐ MIỀN TRUNG thứ 2 ngày 06/05/2019

TT Huế Phú Yên
G8 91 98
G7 715 545
G6 2542 8996 1060 7216 9637 0903
G5 7096 6817
G4 43923 13056 75806 97521 92404 52567 02914 85243 30445 14575 68298 23173 31297 54742
G3 50591 74904 06882 70251
G2 23869 04017
G1 44127 44381
ĐB 305846 906661
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu TT Huế Phú Yên
0 644 3
1 54 677
2 317
3 7
4 26 5352
5 6 1
6 079 1
7 53
8 21
9 1661 887
Thống kê tổng
Tổng TT Huế Phú Yên
0 91, 91, 46 37, 73, 82
1 56
2 75
3 21, 67 03
4 04, 04
5 96, 96, 23, 14, 69
6 15, 42, 60, 06 97, 42, 51
7 98, 16, 43, 98, 61
8 17, 17
9 27 45, 45, 81
Thống kê Loto về nhiều
Phú Yên TT Huế
Cặp số Lần về Cặp số Lần về
38 11 69 11
99 10 21 11
04 10 50 10
51 10 41 10
61 10 27 10
82 9 74 10
98 9 23 9
05 9 97 9
08 9 30 9
59 9 38 8
Thống kê Loto về ít
Phú Yên TT Huế
Cặp số Lần về Cặp số Lần về
62 1 31 0
18 1 36 1
71 2 07 1
06 2 71 1
75 2 99 2
35 2 39 2
29 2 09 2
25 2 86 2
81 2 18 3
50 3 54 3
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
60 39 89 73
83 54 26 45
BỘ SỐ LÂU CHƯA RA (LÔ GAN) xsmt
TT Huế 31 (31 ngày) 09 (21 ngày) 88 (20 ngày)
Phú Yên 62 (29 ngày) 89 (20 ngày) 70 (18 ngày)
Backtotop
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner