XSMT 6/3/2019 - Kết quả XỔ SỐ MIỀN TRUNG thứ 4 ngày 06/03/2019

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 59 60
G7 549 726
G6 6464 8875 5550 7659 1860 4778
G5 2919 7569
G4 30272 40442 23027 63304 12827 82919 36335 43778 33749 17466 26192 15840 48832 12248
G3 74803 46994 81752 50651
G2 63945 21177
G1 23481 73309
ĐB 364030 593540
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 43 9
1 99
2 77 6
3 50 2
4 925 9080
5 90 921
6 4 0096
7 52 887
8 1
9 4 2
Thống kê tổng
Tổng Đà Nẵng Khánh Hòa
0 64, 19, 19
1 92
2 75 66, 48
3 49, 03, 94, 30 49
4 59, 04 59, 40, 77, 40
5 50 78, 69, 78, 32
6 42 60, 60, 51
7 52
8 35 26
9 72, 27, 27, 45, 81 09
Thống kê Loto về nhiều
Khánh Hòa Đà Nẵng
Cặp số Lần về Cặp số Lần về
51 12 18 13
27 11 15 12
65 11 05 10
09 10 23 10
43 9 89 9
19 9 65 9
12 9 69 9
11 9 78 8
62 9 49 8
88 9 26 8
Thống kê Loto về ít
Khánh Hòa Đà Nẵng
Cặp số Lần về Cặp số Lần về
99 1 48 1
10 1 00 1
42 1 55 2
37 1 01 2
23 1 95 2
14 1 39 2
93 2 12 2
80 2 85 3
64 2 56 3
00 2 67 3
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
80 86 48 31
77 63 55 20
BỘ SỐ LÂU CHƯA RA (LÔ GAN) xsmt
Đà Nẵng 48 (29 ngày) 95 (26 ngày) 91 (18 ngày)
Khánh Hòa 14 (27 ngày) 10 (26 ngày) 24 (24 ngày)
Backtotop
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner