XSMT 4/3/2019 - Kết quả XỔ SỐ MIỀN TRUNG thứ 2 ngày 04/03/2019

TT Huế Phú Yên
G8 56 94
G7 241 216
G6 1654 9690 2413 4542 3434 4432
G5 2039 8502
G4 12721 31680 41652 47232 21676 88637 21755 82997 69146 08158 77941 66472 27884 80476
G3 63417 38113 23011 21659
G2 98975 78994
G1 78303 15706
ĐB 472124 551931
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu TT Huế Phú Yên
0 3 26
1 373 61
2 14
3 927 421
4 1 261
5 6425 89
6
7 65 26
8 0 4
9 0 474
Thống kê tổng
Tổng TT Huế Phú Yên
0 37, 55 46
1 56
2 39, 75 02, 84, 11
3 21, 76, 03 94, 58, 76, 94
4 13, 13 59, 31
5 41, 32 32, 41
6 24 42, 97, 06
7 52 16, 34
8 80, 17
9 54, 90 72
Thống kê Loto về nhiều
Phú Yên TT Huế
Cặp số Lần về Cặp số Lần về
05 13 69 15
61 12 97 12
38 10 21 10
04 10 10 10
85 10 27 9
41 10 74 9
68 9 98 9
14 9 04 9
34 9 90 9
17 8 83 9
Thống kê Loto về ít
Phú Yên TT Huế
Cặp số Lần về Cặp số Lần về
18 1 31 1
35 1 72 1
13 1 36 1
90 2 67 2
25 2 01 2
83 2 96 2
75 2 71 2
21 2 19 3
06 2 18 3
44 2 15 3
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
45 51 76 89
74 67 12 41
BỘ SỐ LÂU CHƯA RA (LÔ GAN) xsmt
TT Huế 72 (28 ngày) 07 (23 ngày) 31 (22 ngày)
Phú Yên 18 (29 ngày) 13 (23 ngày) 75 (22 ngày)
Backtotop
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner