XSMT 3/4/2019 - Kết quả XỔ SỐ MIỀN TRUNG thứ 4 ngày 03/04/2019

Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 48 48
G7 715 654
G6 6689 4758 2320 0567 2181 1546
G5 3236 7572
G4 80645 04741 94909 20458 73172 25866 83273 66980 00830 65395 78678 39318 67648 49922
G3 62965 83261 41032 11481
G2 83949 28438
G1 46340 09977
ĐB 936554 613446
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Đà Nẵng Khánh Hòa
0 9
1 5 8
2 0 2
3 6 028
4 85190 8686
5 884 4
6 651 7
7 23 287
8 9 101
9 5
Thống kê tổng
Tổng Đà Nẵng Khánh Hòa
0 73 46, 46
1 65 38
2 48, 20, 66 48, 48
3 58, 58, 49 67, 30
4 40 95, 22, 77
5 41 78, 32
6 15
7 89, 61
8 80
9 36, 45, 09, 72, 54 54, 81, 72, 18, 81
Thống kê Loto về nhiều
Khánh Hòa Đà Nẵng
Cặp số Lần về Cặp số Lần về
51 12 18 12
65 11 89 11
27 11 64 10
78 10 11 10
59 10 81 10
09 10 69 10
16 9 70 9
40 9 05 9
66 9 93 9
74 9 65 9
Thống kê Loto về ít
Khánh Hòa Đà Nẵng
Cặp số Lần về Cặp số Lần về
14 1 91 1
04 1 24 1
58 1 48 1
39 1 00 2
37 1 39 2
00 2 80 2
93 2 55 2
86 2 92 2
85 2 43 2
64 2 01 3
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
96 80 28 36
27 26 68 74
BỘ SỐ LÂU CHƯA RA (LÔ GAN) xsmt
Đà Nẵng 91 (26 ngày) 24 (23 ngày) 80 (20 ngày)
Khánh Hòa 58 (22 ngày) 86 (19 ngày) 00 (18 ngày)
Backtotop
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner