XSMT 2/4/2019 - Kết quả XỔ SỐ MIỀN TRUNG thứ 3 ngày 02/04/2019

Đắc Lắc Quảng Nam
G8 42 72
G7 982 548
G6 8122 0979 4527 8449 1973 4756
G5 1408 9613
G4 14837 73274 34110 81820 04480 00821 84745 17486 28979 39008 75923 76468 09626 84541
G3 79624 81145 89708 92181
G2 51018 52936
G1 59401 66972
ĐB 381919 435686
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Đắc Lắc Quảng Nam
0 81 88
1 089 3
2 27014 36
3 7 6
4 255 891
5 6
6 8
7 94 2392
8 20 616
9
Thống kê tổng
Tổng Đắc Lắc Quảng Nam
0 82, 37, 19 73
1 74, 10, 01 56
2 20 48
3 21 49
4 22 13, 86, 68, 86
5 23, 41
6 42, 79, 24 79
7
8 08, 80 08, 26, 08
9 27, 45, 45, 18 72, 81, 36, 72
Thống kê Loto về nhiều
Quảng Nam Đắc Lắc
Cặp số Lần về Cặp số Lần về
39 11 27 12
86 10 61 11
79 9 49 10
23 9 26 9
51 9 82 9
65 9 55 9
63 9 84 9
46 9 62 9
11 9 95 9
56 8 29 9
Thống kê Loto về ít
Quảng Nam Đắc Lắc
Cặp số Lần về Cặp số Lần về
50 0 31 1
25 1 34 1
89 1 14 2
59 1 44 2
01 1 25 2
49 1 87 2
94 2 85 2
92 2 60 3
57 2 68 3
43 2 51 3
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
09 67 45 47
10 70 36 94
BỘ SỐ LÂU CHƯA RA (LÔ GAN) xsmt
Đắc Lắc 25 (24 ngày) 31 (23 ngày) 46 (22 ngày)
Quảng Nam 50 (32 ngày) 57 (24 ngày) 99 (20 ngày)
Backtotop
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner