XSMT 1/4/2019 - Kết quả XỔ SỐ MIỀN TRUNG thứ 2 ngày 01/04/2019

TT Huế Phú Yên
G8 50 10
G7 529 249
G6 4411 4262 8641 2867 1555 4997
G5 5764 1182
G4 88848 97732 35578 92321 02972 24780 25544 11792 24834 31847 45429 42637 08753 18805
G3 64747 37377 54749 46159
G2 95274 23099
G1 55478 55664
ĐB 990073 158150
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu TT Huế Phú Yên
0 5
1 1 0
2 91 9
3 2 47
4 1847 979
5 0 5390
6 24 74
7 827483
8 0 2
9 729
Thống kê tổng
Tổng TT Huế Phú Yên
0 64, 73 55, 82, 37, 64
1 29, 47, 74 10, 92, 47, 29
2 11, 48
3 21 49, 67, 49
4 77 59
5 50, 41, 32, 78, 78 05, 50
6 97
7 34
8 62, 80, 44 53, 99
9 72
Thống kê Loto về nhiều
Phú Yên TT Huế
Cặp số Lần về Cặp số Lần về
05 12 69 12
38 11 97 11
99 10 74 11
14 10 21 10
04 10 50 9
41 9 90 9
59 9 27 9
61 9 83 9
34 9 64 8
85 8 62 8
Thống kê Loto về ít
Phú Yên TT Huế
Cặp số Lần về Cặp số Lần về
35 1 31 1
18 1 71 1
62 2 36 1
45 2 01 2
06 2 91 2
26 2 96 2
25 2 72 2
81 2 07 2
83 2 18 2
16 3 09 2
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
79 97 91 95
53 32 99 33
BỘ SỐ LÂU CHƯA RA (LÔ GAN) xsmt
TT Huế 07 (27 ngày) 31 (26 ngày) 91 (23 ngày)
Phú Yên 62 (24 ngày) 71 (21 ngày) 88 (18 ngày)
Backtotop
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner