XSMN 18/4/2019 - Kết quả XỔ SỐ MIỀN NAM thứ 5 ngày 18/04/2019

Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G8 23 16 38
G7 084 902 273
G6 9017 6910 9760 6387 9044 8662 2273 4075 6968
G5 7578 4110 2806
G4 71679 01094 25035 88696 97314 47577 56824 67182 77446 12536 06884 21329 01389 18423 67294 08250 01142 34308 12030 00638 67512
G3 82103 15396 30528 79376 89581 44490
G2 45677 32118 52591
G1 99217 22354 96684
ĐB 433425 548238 403055
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 3 2 68
1 7047 608 2
2 345 938
3 5 68 808
4 46 2
5 4 05
6 0 2 8
7 8977 6 335
8 4 7249 14
9 466 401
Thống kê G8 và ĐB trong 10 lần quay gần nhất
Ngày Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G8 ĐB G8 ĐB G8 ĐB
18-04-2019 23 433425 16 548238 38 403055
11-04-2019 32 295216 60 805535 58 758459
04-04-2019 05 856847 34 372154 15 933420
28-03-2019 09 932855 81 636659 76 333702
21-03-2019 10 818548 31 301299 95 915471
14-03-2019 18 434743 78 993561 79 763487
07-03-2019 08 797741 36 278929 87 148835
28-02-2019 30 362211 16 259641 59 476211
21-02-2019 96 705826 36 769718 92 662427
14-02-2019 37 061560 15 845513 17 558314
Thống kê tổng
Tổng Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 82, 46, 28 73, 73, 91, 55
1 10 10, 29, 38 38, 38
2 84 02, 84 75, 84
3 94, 03 76 94, 30, 12
4 77, 77 68
5 23, 78, 96, 14, 96 87, 23 50
6 60, 79, 24 06, 42
7 25 16, 89
8 17, 35, 17 44, 62 08
9 36, 18, 54 81, 90
Thống kê Loto về nhiều
Bình Thuận An Giang Tây Ninh
Cặp số Lần về Cặp số Lần về Cặp số Lần về
95 14 82 11 61 13
26 11 15 11 96 13
67 11 61 10 56 10
22 10 56 10 53 10
30 10 25 10 75 10
91 10 60 9 68 9
18 9 53 9 51 9
38 9 81 9 90 9
14 9 85 9 32 9
73 9 21 9 26 8
Thống kê Loto về ít
Bình Thuận An Giang Tây Ninh
Cặp số Lần về Cặp số Lần về Cặp số Lần về
54 0 52 1 19 1
10 1 86 1 59 2
16 1 50 2 33 2
31 1 03 2 23 2
12 2 29 2 67 2
60 2 26 2 94 2
41 3 49 2 46 2
44 3 55 2 40 2
47 3 58 2 31 3
49 3 35 3 16 3
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
56 27 41 12
94 53 58 07
BỘ SỐ LÂU CHƯA RA (LÔ GAN) xsmn
Tây Ninh 20 (22 ngày) 33 (20 ngày) 06 (17 ngày)
An Giang 50 (28 ngày) 86 (28 ngày) 52 (21 ngày)
Bình Thuận 54 (38 ngày) 31 (22 ngày) 98 (21 ngày)
Backtotop
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner