XSMN 9/5/2019 - Kết quả XỔ SỐ MIỀN NAM thứ 5 ngày 09/05/2019

Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G8 73 08 37
G7 044 586 490
G6 5873 8062 2096 8441 0948 1367 5026 6078 9268
G5 1731 7473 6911
G4 67280 45970 79386 28416 81340 17416 66451 10905 53398 50768 54546 25129 72288 93498 68760 60424 19553 43040 07952 70767 79208
G3 38583 89692 62449 82435 30780 25050
G2 51103 68281 53821
G1 41870 04364 55213
ĐB 555910 971592 905336
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 3 85 8
1 660 13
2 9 641
3 1 5 76
4 40 1869 0
5 1 320
6 2 784 807
7 3300 3 8
8 063 681 0
9 62 882 0
Thống kê G8 và ĐB trong 10 lần quay gần nhất
Ngày Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G8 ĐB G8 ĐB G8 ĐB
09-05-2019 73 555910 08 971592 37 905336
02-05-2019 17 301703 36 002039 00 674111
25-04-2019 71 584482 14 674990 69 176389
18-04-2019 23 433425 16 548238 38 403055
11-04-2019 32 295216 60 805535 58 758459
04-04-2019 05 856847 34 372154 15 933420
28-03-2019 09 932855 81 636659 76 333702
21-03-2019 10 818548 31 301299 95 915471
14-03-2019 18 434743 78 993561 79 763487
07-03-2019 08 797741 36 278929 87 148835
Thống kê tổng
Tổng Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 73, 73 73, 46, 64 37
1 83, 92, 10 29, 92
2 48 11
3 03 67, 49 67, 21
4 31, 86, 40 86, 68 68, 40, 13
5 96 41, 05 78, 50
6 51 88 60, 24
7 70, 16, 16, 70 98, 98 52
8 44, 62, 80 08, 35 26, 53, 08, 80
9 81 90, 36
Thống kê Loto về nhiều
Bình Thuận An Giang Tây Ninh
Cặp số Lần về Cặp số Lần về Cặp số Lần về
67 13 82 11 96 12
95 12 56 10 53 11
91 11 05 10 61 10
22 11 81 9 75 10
30 10 15 9 32 9
26 10 60 9 17 9
11 10 94 9 70 9
38 9 61 9 51 9
18 9 16 9 68 9
81 8 25 9 18 8
Thống kê Loto về ít
Bình Thuận An Giang Tây Ninh
Cặp số Lần về Cặp số Lần về Cặp số Lần về
54 0 50 0 33 1
31 1 58 1 19 1
16 1 30 2 76 2
98 1 43 2 94 2
10 1 55 2 46 2
21 2 03 2 20 2
55 2 86 2 67 2
12 2 26 2 59 2
65 3 69 3 87 3
83 3 66 3 36 3
Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
88 73 04 46
32 26 95 17
BỘ SỐ LÂU CHƯA RA (LÔ GAN) xsmn
Tây Ninh 20 (25 ngày) 33 (23 ngày) 06 (20 ngày)
An Giang 50 (31 ngày) 69 (22 ngày) 32 (20 ngày)
Bình Thuận 54 (41 ngày) 31 (25 ngày) 98 (24 ngày)
Backtotop
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner