XSMB 3/4/2019 - Kết quả XỔ SỐ MIỀN BẮC thứ 4 ngày 03/04/2019

8KB 13KB 1KB
ĐB 18934
G1 67542
G2 14448 31237
G3 25196 95292 29247 11416 52018 88798
G4 1973 8931 4634 3975
G5 9852 7886 1781 3377 6076 7706
G6 252 788 680
G7 30 29 64 77
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Đầu Lô tô Đuôi Lô tô
0 6 0 83
1 68 1 38
2 9 2 4955
3 47140 3 7
4 287 4 336
5 22 5 7
6 4 6 91870
7 35767 7 3477
8 6180 8 4198
9 628 9 2
Chốt cầu đặc biệt XSMB 3/4/2019
Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
18 23 27 80
39 15 75 07
LÔ GAN XSMB 3/4/2019
Bộ số Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
79 23 11-03-2019 23
45 18 16-03-2019 34
41 14 20-03-2019 22
78 13 21-03-2019 33
67 11 23-03-2019 26
25 10 24-03-2019 24
19 9 25-03-2019 26
04 9 25-03-2019 34
51 9 25-03-2019 25
07 8 26-03-2019 28
Thống kê tổng xsmb 02/04/2019
Tổng Lô tô
Tổng 0 00
Tổng 1 01, 92, 65, 65, 56
Tổng 2 93, 75, 75
Tổng 3 03, 85
Tổng 4 31, 13, 86
Tổng 5 96, 87, 50, 14
Tổng 6 88, 88
Tổng 7 70
Tổng 8 53, 17, 08, 08
Tổng 9 18, 90
Backtotop
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner