Kết quả xổ số trực tiếp - Soi cầu, Thống kê xoso miền bắc nam xsmb xsmn

Thống kê tần suất bộ sốHướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem ( KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền thống trong 500 ngày trước

Bộ số Tổng số ngày về Tổng số lần về Tần số theo ngày
49 147 ngày (29.40%) 171 lần ( 1.28%) 1.16 lần/ngày (116.33%)
85 136 ngày (27.20%) 155 lần ( 1.16%) 1.14 lần/ngày (113.97%)
62 134 ngày (26.80%) 148 lần ( 1.11%) 1.10 lần/ngày (110.45%)
52 133 ngày (26.60%) 149 lần ( 1.12%) 1.12 lần/ngày (112.03%)
80 132 ngày (26.40%) 142 lần ( 1.07%) 1.08 lần/ngày (107.58%)
14 132 ngày (26.40%) 150 lần ( 1.13%) 1.14 lần/ngày (113.64%)
68 132 ngày (26.40%) 153 lần ( 1.15%) 1.16 lần/ngày (115.91%)
02 132 ngày (26.40%) 141 lần ( 1.06%) 1.07 lần/ngày (106.82%)
88 131 ngày (26.20%) 149 lần ( 1.12%) 1.14 lần/ngày (113.74%)
77 130 ngày (26.00%) 153 lần ( 1.15%) 1.18 lần/ngày (117.69%)
93 130 ngày (26.00%) 145 lần ( 1.09%) 1.12 lần/ngày (111.54%)
56 129 ngày (25.80%) 142 lần ( 1.07%) 1.10 lần/ngày (110.08%)
22 128 ngày (25.60%) 146 lần ( 1.10%) 1.14 lần/ngày (114.06%)
59 128 ngày (25.60%) 144 lần ( 1.08%) 1.13 lần/ngày (112.50%)
73 127 ngày (25.40%) 144 lần ( 1.08%) 1.13 lần/ngày (113.39%)
36 127 ngày (25.40%) 140 lần ( 1.05%) 1.10 lần/ngày (110.24%)
23 127 ngày (25.40%) 141 lần ( 1.06%) 1.11 lần/ngày (111.02%)
86 127 ngày (25.40%) 149 lần ( 1.12%) 1.17 lần/ngày (117.32%)
39 127 ngày (25.40%) 144 lần ( 1.08%) 1.13 lần/ngày (113.39%)
72 126 ngày (25.20%) 140 lần ( 1.05%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
24 125 ngày (25.00%) 140 lần ( 1.05%) 1.12 lần/ngày (112.00%)
27 125 ngày (25.00%) 147 lần ( 1.10%) 1.18 lần/ngày (117.60%)
18 125 ngày (25.00%) 135 lần ( 1.01%) 1.08 lần/ngày (108.00%)
75 124 ngày (24.80%) 135 lần ( 1.01%) 1.09 lần/ngày (108.87%)
54 124 ngày (24.80%) 145 lần ( 1.09%) 1.17 lần/ngày (116.94%)
67 124 ngày (24.80%) 147 lần ( 1.10%) 1.19 lần/ngày (118.55%)
15 123 ngày (24.60%) 145 lần ( 1.09%) 1.18 lần/ngày (117.89%)
83 123 ngày (24.60%) 137 lần ( 1.03%) 1.11 lần/ngày (111.38%)
70 122 ngày (24.40%) 128 lần ( 0.96%) 1.05 lần/ngày (104.92%)
81 122 ngày (24.40%) 133 lần ( 1.00%) 1.09 lần/ngày (109.02%)
82 122 ngày (24.40%) 141 lần ( 1.06%) 1.16 lần/ngày (115.57%)
57 122 ngày (24.40%) 138 lần ( 1.04%) 1.13 lần/ngày (113.11%)
84 122 ngày (24.40%) 139 lần ( 1.04%) 1.14 lần/ngày (113.93%)
16 122 ngày (24.40%) 133 lần ( 1.00%) 1.09 lần/ngày (109.02%)
12 122 ngày (24.40%) 135 lần ( 1.01%) 1.11 lần/ngày (110.66%)
79 121 ngày (24.20%) 140 lần ( 1.05%) 1.16 lần/ngày (115.70%)
96 121 ngày (24.20%) 137 lần ( 1.03%) 1.13 lần/ngày (113.22%)
65 121 ngày (24.20%) 135 lần ( 1.01%) 1.12 lần/ngày (111.57%)
71 121 ngày (24.20%) 137 lần ( 1.03%) 1.13 lần/ngày (113.22%)
31 120 ngày (24.00%) 146 lần ( 1.10%) 1.22 lần/ngày (121.67%)
91 120 ngày (24.00%) 131 lần ( 0.98%) 1.09 lần/ngày (109.17%)
10 120 ngày (24.00%) 138 lần ( 1.04%) 1.15 lần/ngày (115.00%)
17 119 ngày (23.80%) 133 lần ( 1.00%) 1.12 lần/ngày (111.76%)
48 119 ngày (23.80%) 136 lần ( 1.02%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
90 119 ngày (23.80%) 129 lần ( 0.97%) 1.08 lần/ngày (108.40%)
64 118 ngày (23.60%) 134 lần ( 1.01%) 1.14 lần/ngày (113.56%)
00 118 ngày (23.60%) 129 lần ( 0.97%) 1.09 lần/ngày (109.32%)
66 118 ngày (23.60%) 131 lần ( 0.98%) 1.11 lần/ngày (111.02%)
43 118 ngày (23.60%) 135 lần ( 1.01%) 1.14 lần/ngày (114.41%)
35 118 ngày (23.60%) 130 lần ( 0.98%) 1.10 lần/ngày (110.17%)
21 118 ngày (23.60%) 135 lần ( 1.01%) 1.14 lần/ngày (114.41%)
89 118 ngày (23.60%) 134 lần ( 1.01%) 1.14 lần/ngày (113.56%)
04 118 ngày (23.60%) 136 lần ( 1.02%) 1.15 lần/ngày (115.25%)
40 117 ngày (23.40%) 129 lần ( 0.97%) 1.10 lần/ngày (110.26%)
32 117 ngày (23.40%) 143 lần ( 1.07%) 1.22 lần/ngày (122.22%)
53 117 ngày (23.40%) 134 lần ( 1.01%) 1.15 lần/ngày (114.53%)
29 117 ngày (23.40%) 131 lần ( 0.98%) 1.12 lần/ngày (111.97%)
76 116 ngày (23.20%) 131 lần ( 0.98%) 1.13 lần/ngày (112.93%)
63 116 ngày (23.20%) 127 lần ( 0.95%) 1.09 lần/ngày (109.48%)
99 116 ngày (23.20%) 134 lần ( 1.01%) 1.16 lần/ngày (115.52%)
26 116 ngày (23.20%) 136 lần ( 1.02%) 1.17 lần/ngày (117.24%)
55 116 ngày (23.20%) 127 lần ( 0.95%) 1.09 lần/ngày (109.48%)
07 116 ngày (23.20%) 130 lần ( 0.98%) 1.12 lần/ngày (112.07%)
42 116 ngày (23.20%) 123 lần ( 0.92%) 1.06 lần/ngày (106.03%)
50 115 ngày (23.00%) 132 lần ( 0.99%) 1.15 lần/ngày (114.78%)
03 115 ngày (23.00%) 122 lần ( 0.92%) 1.06 lần/ngày (106.09%)
46 115 ngày (23.00%) 127 lần ( 0.95%) 1.10 lần/ngày (110.43%)
94 115 ngày (23.00%) 127 lần ( 0.95%) 1.10 lần/ngày (110.43%)
11 114 ngày (22.80%) 126 lần ( 0.95%) 1.11 lần/ngày (110.53%)
25 114 ngày (22.80%) 122 lần ( 0.92%) 1.07 lần/ngày (107.02%)
44 113 ngày (22.60%) 131 lần ( 0.98%) 1.16 lần/ngày (115.93%)
92 112 ngày (22.40%) 138 lần ( 1.04%) 1.23 lần/ngày (123.21%)
97 112 ngày (22.40%) 136 lần ( 1.02%) 1.21 lần/ngày (121.43%)
51 112 ngày (22.40%) 123 lần ( 0.92%) 1.10 lần/ngày (109.82%)
38 112 ngày (22.40%) 123 lần ( 0.92%) 1.10 lần/ngày (109.82%)
98 112 ngày (22.40%) 124 lần ( 0.93%) 1.11 lần/ngày (110.71%)
34 112 ngày (22.40%) 131 lần ( 0.98%) 1.17 lần/ngày (116.96%)
19 112 ngày (22.40%) 126 lần ( 0.95%) 1.13 lần/ngày (112.50%)
87 111 ngày (22.20%) 133 lần ( 1.00%) 1.20 lần/ngày (119.82%)
20 111 ngày (22.20%) 126 lần ( 0.95%) 1.14 lần/ngày (113.51%)
60 111 ngày (22.20%) 118 lần ( 0.89%) 1.06 lần/ngày (106.31%)
74 111 ngày (22.20%) 121 lần ( 0.91%) 1.09 lần/ngày (109.01%)
47 111 ngày (22.20%) 123 lần ( 0.92%) 1.11 lần/ngày (110.81%)
30 111 ngày (22.20%) 125 lần ( 0.94%) 1.13 lần/ngày (112.61%)
05 110 ngày (22.00%) 121 lần ( 0.91%) 1.10 lần/ngày (110.00%)
28 109 ngày (21.80%) 120 lần ( 0.90%) 1.10 lần/ngày (110.09%)
01 109 ngày (21.80%) 124 lần ( 0.93%) 1.14 lần/ngày (113.76%)
13 109 ngày (21.80%) 121 lần ( 0.91%) 1.11 lần/ngày (111.01%)
06 108 ngày (21.60%) 119 lần ( 0.89%) 1.10 lần/ngày (110.19%)
09 107 ngày (21.40%) 124 lần ( 0.93%) 1.16 lần/ngày (115.89%)
95 107 ngày (21.40%) 117 lần ( 0.88%) 1.09 lần/ngày (109.35%)
58 104 ngày (20.80%) 117 lần ( 0.88%) 1.13 lần/ngày (112.50%)
41 104 ngày (20.80%) 116 lần ( 0.87%) 1.12 lần/ngày (111.54%)
69 104 ngày (20.80%) 119 lần ( 0.89%) 1.14 lần/ngày (114.42%)
08 104 ngày (20.80%) 118 lần ( 0.89%) 1.13 lần/ngày (113.46%)
45 103 ngày (20.60%) 114 lần ( 0.86%) 1.11 lần/ngày (110.68%)
37 103 ngày (20.60%) 114 lần ( 0.86%) 1.11 lần/ngày (110.68%)
33 101 ngày (20.20%) 118 lần ( 0.89%) 1.17 lần/ngày (116.83%)
61 100 ngày (20.00%) 109 lần ( 0.82%) 1.09 lần/ngày (109.00%)
78 95 ngày (19.00%) 112 lần ( 0.84%) 1.18 lần/ngày (117.89%)

Email: ketquaxoso247.net@gmail.com Skype: ketquaxoso247.net@gmail.com Liên hệ quảng cáo Xổ số Vietlott
https://ketqua247.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! DMCA.com Protection Status | Copyright https://ketqua247.net - 2012