Kết quả xổ số trực tiếp - Soi cầu, Thống kê xoso miền bắc nam xsmb xsmn

Thống kê tần suất bộ sốHướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem ( KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền thống trong 500 ngày trước

Bộ số Tổng số ngày về Tổng số lần về Tần số theo ngày
49 146 ngày (29.20%) 168 lần ( 1.26%) 1.15 lần/ngày (115.07%)
14 136 ngày (27.20%) 156 lần ( 1.17%) 1.15 lần/ngày (114.71%)
62 135 ngày (27.00%) 153 lần ( 1.15%) 1.13 lần/ngày (113.33%)
80 135 ngày (27.00%) 149 lần ( 1.12%) 1.10 lần/ngày (110.37%)
56 132 ngày (26.40%) 148 lần ( 1.11%) 1.12 lần/ngày (112.12%)
68 132 ngày (26.40%) 149 lần ( 1.12%) 1.13 lần/ngày (112.88%)
85 130 ngày (26.00%) 148 lần ( 1.11%) 1.14 lần/ngày (113.85%)
77 130 ngày (26.00%) 152 lần ( 1.14%) 1.17 lần/ngày (116.92%)
22 130 ngày (26.00%) 146 lần ( 1.10%) 1.12 lần/ngày (112.31%)
88 129 ngày (25.80%) 147 lần ( 1.10%) 1.14 lần/ngày (113.95%)
67 129 ngày (25.80%) 155 lần ( 1.16%) 1.20 lần/ngày (120.16%)
93 129 ngày (25.80%) 143 lần ( 1.07%) 1.11 lần/ngày (110.85%)
59 128 ngày (25.60%) 142 lần ( 1.07%) 1.11 lần/ngày (110.94%)
15 128 ngày (25.60%) 148 lần ( 1.11%) 1.16 lần/ngày (115.63%)
24 127 ngày (25.40%) 144 lần ( 1.08%) 1.13 lần/ngày (113.39%)
57 126 ngày (25.20%) 141 lần ( 1.06%) 1.12 lần/ngày (111.90%)
86 126 ngày (25.20%) 150 lần ( 1.13%) 1.19 lần/ngày (119.05%)
02 126 ngày (25.20%) 134 lần ( 1.01%) 1.06 lần/ngày (106.35%)
36 126 ngày (25.20%) 140 lần ( 1.05%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
75 125 ngày (25.00%) 136 lần ( 1.02%) 1.09 lần/ngày (108.80%)
73 125 ngày (25.00%) 142 lần ( 1.07%) 1.14 lần/ngày (113.60%)
27 125 ngày (25.00%) 147 lần ( 1.10%) 1.18 lần/ngày (117.60%)
72 125 ngày (25.00%) 140 lần ( 1.05%) 1.12 lần/ngày (112.00%)
16 124 ngày (24.80%) 135 lần ( 1.01%) 1.09 lần/ngày (108.87%)
52 124 ngày (24.80%) 140 lần ( 1.05%) 1.13 lần/ngày (112.90%)
71 123 ngày (24.60%) 139 lần ( 1.04%) 1.13 lần/ngày (113.01%)
55 123 ngày (24.60%) 136 lần ( 1.02%) 1.11 lần/ngày (110.57%)
81 123 ngày (24.60%) 132 lần ( 0.99%) 1.07 lần/ngày (107.32%)
23 122 ngày (24.40%) 139 lần ( 1.04%) 1.14 lần/ngày (113.93%)
79 122 ngày (24.40%) 141 lần ( 1.06%) 1.16 lần/ngày (115.57%)
39 122 ngày (24.40%) 138 lần ( 1.04%) 1.13 lần/ngày (113.11%)
48 122 ngày (24.40%) 140 lần ( 1.05%) 1.15 lần/ngày (114.75%)
54 121 ngày (24.20%) 142 lần ( 1.07%) 1.17 lần/ngày (117.36%)
65 121 ngày (24.20%) 133 lần ( 1.00%) 1.10 lần/ngày (109.92%)
53 121 ngày (24.20%) 139 lần ( 1.04%) 1.15 lần/ngày (114.88%)
29 121 ngày (24.20%) 135 lần ( 1.01%) 1.12 lần/ngày (111.57%)
11 121 ngày (24.20%) 134 lần ( 1.01%) 1.11 lần/ngày (110.74%)
97 120 ngày (24.00%) 142 lần ( 1.07%) 1.18 lần/ngày (118.33%)
91 120 ngày (24.00%) 134 lần ( 1.01%) 1.12 lần/ngày (111.67%)
87 120 ngày (24.00%) 146 lần ( 1.10%) 1.22 lần/ngày (121.67%)
04 120 ngày (24.00%) 138 lần ( 1.04%) 1.15 lần/ngày (115.00%)
70 120 ngày (24.00%) 131 lần ( 0.98%) 1.09 lần/ngày (109.17%)
84 120 ngày (24.00%) 137 lần ( 1.03%) 1.14 lần/ngày (114.17%)
83 120 ngày (24.00%) 136 lần ( 1.02%) 1.13 lần/ngày (113.33%)
89 120 ngày (24.00%) 136 lần ( 1.02%) 1.13 lần/ngày (113.33%)
76 119 ngày (23.80%) 133 lần ( 1.00%) 1.12 lần/ngày (111.76%)
25 119 ngày (23.80%) 129 lần ( 0.97%) 1.08 lần/ngày (108.40%)
21 119 ngày (23.80%) 140 lần ( 1.05%) 1.18 lần/ngày (117.65%)
40 118 ngày (23.60%) 131 lần ( 0.98%) 1.11 lần/ngày (111.02%)
26 117 ngày (23.40%) 139 lần ( 1.04%) 1.19 lần/ngày (118.80%)
12 117 ngày (23.40%) 131 lần ( 0.98%) 1.12 lần/ngày (111.97%)
31 117 ngày (23.40%) 144 lần ( 1.08%) 1.23 lần/ngày (123.08%)
17 117 ngày (23.40%) 130 lần ( 0.98%) 1.11 lần/ngày (111.11%)
18 117 ngày (23.40%) 126 lần ( 0.95%) 1.08 lần/ngày (107.69%)
09 116 ngày (23.20%) 133 lần ( 1.00%) 1.15 lần/ngày (114.66%)
10 116 ngày (23.20%) 134 lần ( 1.01%) 1.16 lần/ngày (115.52%)
01 116 ngày (23.20%) 130 lần ( 0.98%) 1.12 lần/ngày (112.07%)
46 116 ngày (23.20%) 128 lần ( 0.96%) 1.10 lần/ngày (110.34%)
90 115 ngày (23.00%) 127 lần ( 0.95%) 1.10 lần/ngày (110.43%)
94 115 ngày (23.00%) 128 lần ( 0.96%) 1.11 lần/ngày (111.30%)
35 115 ngày (23.00%) 127 lần ( 0.95%) 1.10 lần/ngày (110.43%)
66 115 ngày (23.00%) 129 lần ( 0.97%) 1.12 lần/ngày (112.17%)
99 115 ngày (23.00%) 131 lần ( 0.98%) 1.14 lần/ngày (113.91%)
51 114 ngày (22.80%) 124 lần ( 0.93%) 1.09 lần/ngày (108.77%)
43 114 ngày (22.80%) 131 lần ( 0.98%) 1.15 lần/ngày (114.91%)
42 114 ngày (22.80%) 118 lần ( 0.89%) 1.04 lần/ngày (103.51%)
63 114 ngày (22.80%) 125 lần ( 0.94%) 1.10 lần/ngày (109.65%)
64 114 ngày (22.80%) 132 lần ( 0.99%) 1.16 lần/ngày (115.79%)
32 113 ngày (22.60%) 138 lần ( 1.04%) 1.22 lần/ngày (122.12%)
03 113 ngày (22.60%) 122 lần ( 0.92%) 1.08 lần/ngày (107.96%)
82 113 ngày (22.60%) 132 lần ( 0.99%) 1.17 lần/ngày (116.81%)
30 113 ngày (22.60%) 129 lần ( 0.97%) 1.14 lần/ngày (114.16%)
28 113 ngày (22.60%) 124 lần ( 0.93%) 1.10 lần/ngày (109.73%)
50 112 ngày (22.40%) 130 lần ( 0.98%) 1.16 lần/ngày (116.07%)
44 112 ngày (22.40%) 127 lần ( 0.95%) 1.13 lần/ngày (113.39%)
96 111 ngày (22.20%) 127 lần ( 0.95%) 1.14 lần/ngày (114.41%)
19 111 ngày (22.20%) 127 lần ( 0.95%) 1.14 lần/ngày (114.41%)
41 110 ngày (22.00%) 121 lần ( 0.91%) 1.10 lần/ngày (110.00%)
05 110 ngày (22.00%) 122 lần ( 0.92%) 1.11 lần/ngày (110.91%)
13 110 ngày (22.00%) 123 lần ( 0.92%) 1.12 lần/ngày (111.82%)
20 110 ngày (22.00%) 126 lần ( 0.95%) 1.15 lần/ngày (114.55%)
07 110 ngày (22.00%) 122 lần ( 0.92%) 1.11 lần/ngày (110.91%)
37 109 ngày (21.80%) 121 lần ( 0.91%) 1.11 lần/ngày (111.01%)
98 109 ngày (21.80%) 121 lần ( 0.91%) 1.11 lần/ngày (111.01%)
47 109 ngày (21.80%) 124 lần ( 0.93%) 1.14 lần/ngày (113.76%)
08 108 ngày (21.60%) 121 lần ( 0.91%) 1.12 lần/ngày (112.04%)
92 108 ngày (21.60%) 131 lần ( 0.98%) 1.21 lần/ngày (121.30%)
38 107 ngày (21.40%) 118 lần ( 0.89%) 1.10 lần/ngày (110.28%)
06 107 ngày (21.40%) 117 lần ( 0.88%) 1.09 lần/ngày (109.35%)
74 107 ngày (21.40%) 118 lần ( 0.89%) 1.10 lần/ngày (110.28%)
34 106 ngày (21.20%) 124 lần ( 0.93%) 1.17 lần/ngày (116.98%)
95 106 ngày (21.20%) 117 lần ( 0.88%) 1.10 lần/ngày (110.38%)
33 105 ngày (21.00%) 123 lần ( 0.92%) 1.17 lần/ngày (117.14%)
78 105 ngày (21.00%) 121 lần ( 0.91%) 1.15 lần/ngày (115.24%)
60 105 ngày (21.00%) 115 lần ( 0.86%) 1.10 lần/ngày (109.52%)
00 104 ngày (20.80%) 114 lần ( 0.86%) 1.10 lần/ngày (109.62%)
61 103 ngày (20.60%) 113 lần ( 0.85%) 1.10 lần/ngày (109.71%)
69 102 ngày (20.40%) 115 lần ( 0.86%) 1.13 lần/ngày (112.75%)
58 102 ngày (20.40%) 117 lần ( 0.88%) 1.15 lần/ngày (114.71%)
45 99 ngày (19.80%) 111 lần ( 0.83%) 1.12 lần/ngày (112.12%)

Email: ketquaxoso247.net@gmail.com Skype: ketquaxoso247.net@gmail.com Liên hệ quảng cáo Xổ số Vietlott
https://ketqua247.net - Trang kết quả xổ số hàng đầu Việt Nam!! DMCA.com Protection Status | Copyright https://ketqua247.net - 2012