Lô gan XSTN - Thống kê lô gan xổ số Tây Ninh

BẢNG THỐNG KÊ LÔ GAN
Bộ số
Max gan
00
28
01
26
02
36
03
25
04
26
05
20
06
32
07
43
08
29
09
23
Bộ số
Max gan
10
39
11
19
12
31
13
27
14
27
15
19
16
34
17
19
18
22
19
32
Bộ số
Max gan
20
33
21
27
22
31
23
24
24
27
25
26
26
20
27
30
28
30
29
27
Bộ số
Max gan
30
32
31
38
32
25
33
30
34
29
35
19
36
24
37
33
38
26
39
30
Bộ số
Max gan
40
38
41
22
42
36
43
22
44
27
45
30
46
23
47
57
48
31
49
24
Bộ số
Max gan
50
36
51
39
52
41
53
25
54
25
55
28
56
34
57
23
58
31
59
25
Bộ số
Max gan
60
26
61
27
62
26
63
25
64
33
65
32
66
24
67
29
68
27
69
52
Bộ số
Max gan
70
25
71
34
72
36
73
30
74
29
75
25
76
30
77
33
78
18
79
21
Bộ số
Max gan
80
29
81
32
82
19
83
46
84
45
85
35
86
33
87
30
88
49
89
21
Bộ số
Max gan
90
26
91
30
92
22
93
30
94
19
95
21
96
34
97
33
98
27
99
22
Backtotop
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner