Lô gan XSQNA - Thống kê lô gan xổ số Quảng Nam

BẢNG THỐNG KÊ LÔ GAN
Bộ số
Max gan
00
31
01
27
02
23
03
32
04
25
05
31
06
30
07
42
08
35
09
21
Bộ số
Max gan
10
27
11
30
12
30
13
21
14
26
15
40
16
27
17
25
18
29
19
36
Bộ số
Max gan
20
27
21
24
22
19
23
27
24
25
25
25
26
25
27
30
28
29
29
26
Bộ số
Max gan
30
33
31
34
32
29
33
19
34
38
35
25
36
21
37
39
38
30
39
38
Bộ số
Max gan
40
26
41
28
42
49
43
25
44
21
45
36
46
22
47
23
48
25
49
43
Bộ số
Max gan
50
38
51
50
52
27
53
32
54
33
55
24
56
29
57
37
58
32
59
35
Bộ số
Max gan
60
24
61
85
62
23
63
27
64
30
65
33
66
28
67
20
68
32
69
27
Bộ số
Max gan
70
28
71
25
72
22
73
44
74
23
75
35
76
27
77
22
78
29
79
18
Bộ số
Max gan
80
36
81
33
82
26
83
27
84
38
85
23
86
25
87
26
88
32
89
27
Bộ số
Max gan
90
24
91
29
92
24
93
26
94
26
95
32
96
31
97
23
98
36
99
29
Backtotop
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner