Lô gan XSKG - Thống kê lô gan xổ số Kiên Giang

BẢNG THỐNG KÊ LÔ GAN
Bộ số
Max gan
00
22
01
24
02
46
03
33
04
24
05
21
06
31
07
40
08
35
09
25
Bộ số
Max gan
10
32
11
33
12
27
13
30
14
22
15
36
16
21
17
42
18
30
19
28
Bộ số
Max gan
20
40
21
29
22
51
23
27
24
26
25
23
26
29
27
21
28
34
29
24
Bộ số
Max gan
30
35
31
24
32
27
33
23
34
37
35
36
36
30
37
41
38
39
39
20
Bộ số
Max gan
40
21
41
31
42
26
43
24
44
37
45
23
46
27
47
39
48
24
49
27
Bộ số
Max gan
50
29
51
19
52
33
53
26
54
27
55
28
56
26
57
33
58
19
59
21
Bộ số
Max gan
60
17
61
35
62
24
63
29
64
22
65
36
66
24
67
21
68
37
69
32
Bộ số
Max gan
70
25
71
21
72
25
73
22
74
29
75
24
76
22
77
36
78
37
79
31
Bộ số
Max gan
80
23
81
31
82
26
83
27
84
31
85
28
86
28
87
33
88
36
89
28
Bộ số
Max gan
90
29
91
28
92
26
93
21
94
28
95
25
96
26
97
34
98
24
99
24
Backtotop
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner