Lô gan XSHG - Thống kê lô gan xổ số Hậu Giang

BẢNG THỐNG KÊ LÔ GAN
Bộ số
Max gan
00
33
01
31
02
27
03
25
04
28
05
44
06
28
07
22
08
23
09
22
Bộ số
Max gan
10
28
11
25
12
24
13
25
14
32
15
28
16
28
17
28
18
27
19
52
Bộ số
Max gan
20
21
21
34
22
31
23
44
24
29
25
33
26
24
27
48
28
27
29
35
Bộ số
Max gan
30
19
31
22
32
30
33
28
34
26
35
25
36
34
37
34
38
37
39
28
Bộ số
Max gan
40
21
41
32
42
29
43
26
44
36
45
21
46
32
47
31
48
45
49
44
Bộ số
Max gan
50
18
51
38
52
38
53
21
54
24
55
17
56
22
57
56
58
29
59
22
Bộ số
Max gan
60
39
61
31
62
30
63
24
64
33
65
29
66
30
67
20
68
32
69
52
Bộ số
Max gan
70
20
71
25
72
21
73
33
74
21
75
24
76
28
77
18
78
28
79
22
Bộ số
Max gan
80
19
81
41
82
20
83
53
84
29
85
37
86
24
87
26
88
28
89
29
Bộ số
Max gan
90
20
91
21
92
26
93
25
94
23
95
23
96
33
97
44
98
25
99
26
Backtotop
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner