Thống kê đầu đuôi XSTV - Bảng đầu đuôi xổ số Trà Vinh

Thống kê đầu loto xổ số Trà Vinh trong vòng 10 lần từ 27/01/2022
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
21-01-2022 0 lần0 lần2 lần4 lần0 lần3 lần4 lần2 lần3 lần0 lần
14-01-2022 4 lần5 lần1 lần1 lần2 lần1 lần0 lần1 lần2 lần1 lần
07-01-2022 0 lần1 lần1 lần1 lần2 lần1 lần2 lần1 lần4 lần5 lần
31-12-2021 0 lần3 lần6 lần1 lần1 lần1 lần0 lần3 lần2 lần1 lần
24-12-2021 3 lần2 lần0 lần1 lần1 lần3 lần3 lần2 lần2 lần1 lần
17-12-2021 2 lần3 lần2 lần3 lần2 lần1 lần3 lần1 lần0 lần1 lần
10-12-2021 1 lần0 lần2 lần5 lần0 lần1 lần2 lần3 lần2 lần2 lần
03-12-2021 3 lần7 lần1 lần1 lần1 lần2 lần1 lần0 lần1 lần1 lần
26-11-2021 5 lần4 lần2 lần0 lần2 lần0 lần1 lần1 lần1 lần2 lần
19-11-2021 2 lần1 lần3 lần3 lần1 lần1 lần1 lần1 lần2 lần3 lần
Tổng 20 lần26 lần20 lần20 lần12 lần14 lần17 lần15 lần19 lần17 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Trà Vinh trong vòng 10 lần từ 27-01-2022
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
21-01-2022 1 lần1 lần2 lần1 lần2 lần5 lần3 lần1 lần1 lần1 lần
14-01-2022 1 lần1 lần5 lần1 lần2 lần1 lần0 lần4 lần3 lần0 lần
07-01-2022 2 lần2 lần0 lần2 lần2 lần2 lần2 lần3 lần0 lần3 lần
31-12-2021 2 lần0 lần1 lần2 lần4 lần2 lần2 lần2 lần1 lần2 lần
24-12-2021 1 lần1 lần1 lần2 lần5 lần1 lần2 lần1 lần2 lần2 lần
17-12-2021 2 lần2 lần2 lần3 lần1 lần1 lần2 lần0 lần3 lần2 lần
10-12-2021 3 lần2 lần2 lần1 lần1 lần0 lần2 lần2 lần3 lần2 lần
03-12-2021 1 lần3 lần2 lần2 lần1 lần2 lần1 lần1 lần2 lần3 lần
26-11-2021 3 lần2 lần1 lần2 lần2 lần1 lần2 lần2 lần1 lần2 lần
19-11-2021 3 lần2 lần2 lần2 lần3 lần1 lần1 lần0 lần3 lần1 lần
Tổng 19 lần16 lần18 lần18 lần23 lần16 lần17 lần16 lần19 lần18 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
21-01-2022 0 lần6 lần2 lần0 lần2 lần1 lần0 lần4 lần2 lần1 lần
14-01-2022 1 lần1 lần1 lần2 lần1 lần1 lần3 lần1 lần2 lần5 lần
07-01-2022 0 lần0 lần3 lần1 lần6 lần1 lần2 lần1 lần2 lần2 lần
31-12-2021 1 lần2 lần0 lần3 lần2 lần3 lần0 lần3 lần2 lần2 lần
24-12-2021 2 lần1 lần1 lần0 lần3 lần0 lần2 lần4 lần2 lần3 lần
17-12-2021 1 lần0 lần4 lần2 lần2 lần1 lần5 lần1 lần1 lần1 lần
10-12-2021 1 lần1 lần4 lần1 lần2 lần2 lần1 lần3 lần2 lần1 lần
03-12-2021 4 lần2 lần0 lần2 lần3 lần0 lần3 lần1 lần0 lần3 lần
26-11-2021 1 lần0 lần3 lần3 lần1 lần4 lần3 lần1 lần2 lần0 lần
19-11-2021 2 lần3 lần3 lần2 lần2 lần0 lần1 lần1 lần3 lần1 lần
Tổng 13 lần16 lần21 lần16 lần24 lần13 lần20 lần20 lần18 lần19 lần
Backtotop
banner
banner
banner
banner
banner