Thống kê đầu đuôi XSTG - Bảng đầu đuôi xổ số Tiền Giang

Thống kê đầu loto xổ số Tiền Giang trong vòng 10 lần từ 18/01/2022
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
16-01-2022 2 lần2 lần1 lần1 lần2 lần6 lần0 lần0 lần3 lần1 lần
09-01-2022 1 lần3 lần2 lần0 lần3 lần1 lần4 lần1 lần3 lần0 lần
02-01-2022 2 lần0 lần1 lần2 lần4 lần2 lần1 lần0 lần5 lần1 lần
26-12-2021 2 lần1 lần2 lần3 lần2 lần2 lần0 lần2 lần2 lần2 lần
19-12-2021 2 lần1 lần2 lần1 lần3 lần1 lần3 lần2 lần1 lần2 lần
12-12-2021 2 lần3 lần1 lần1 lần3 lần0 lần3 lần3 lần0 lần2 lần
05-12-2021 0 lần2 lần1 lần4 lần2 lần1 lần2 lần4 lần2 lần0 lần
28-11-2021 1 lần1 lần0 lần3 lần4 lần2 lần1 lần2 lần4 lần0 lần
21-11-2021 0 lần1 lần1 lần2 lần0 lần2 lần4 lần3 lần3 lần2 lần
14-11-2021 0 lần1 lần2 lần2 lần2 lần0 lần1 lần4 lần3 lần3 lần
Tổng 12 lần15 lần13 lần19 lần25 lần17 lần19 lần21 lần26 lần13 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Tiền Giang trong vòng 10 lần từ 18-01-2022
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
16-01-2022 1 lần5 lần1 lần1 lần1 lần1 lần0 lần2 lần2 lần4 lần
09-01-2022 4 lần0 lần4 lần0 lần2 lần1 lần0 lần2 lần2 lần3 lần
02-01-2022 1 lần2 lần1 lần2 lần0 lần2 lần3 lần3 lần2 lần2 lần
26-12-2021 3 lần2 lần2 lần2 lần2 lần0 lần0 lần1 lần3 lần3 lần
19-12-2021 1 lần3 lần1 lần1 lần3 lần1 lần3 lần0 lần3 lần2 lần
12-12-2021 2 lần2 lần2 lần1 lần1 lần4 lần1 lần3 lần0 lần2 lần
05-12-2021 2 lần0 lần0 lần1 lần2 lần4 lần3 lần1 lần3 lần2 lần
28-11-2021 5 lần1 lần4 lần1 lần1 lần1 lần3 lần2 lần0 lần0 lần
21-11-2021 2 lần2 lần2 lần2 lần1 lần1 lần3 lần2 lần2 lần1 lần
14-11-2021 2 lần0 lần1 lần4 lần1 lần1 lần3 lần1 lần3 lần2 lần
Tổng 23 lần17 lần18 lần15 lần14 lần16 lần19 lần17 lần20 lần21 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
16-01-2022 1 lần1 lần3 lần3 lần3 lần3 lần1 lần1 lần1 lần1 lần
09-01-2022 3 lần1 lần1 lần1 lần4 lần1 lần2 lần2 lần3 lần0 lần
02-01-2022 0 lần5 lần2 lần3 lần1 lần2 lần0 lần2 lần1 lần2 lần
26-12-2021 1 lần2 lần1 lần2 lần2 lần3 lần2 lần0 lần2 lần3 lần
19-12-2021 2 lần1 lần1 lần3 lần6 lần2 lần1 lần1 lần0 lần1 lần
12-12-2021 2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần4 lần1 lần0 lần3 lần2 lần
05-12-2021 1 lần3 lần3 lần2 lần2 lần2 lần0 lần2 lần1 lần2 lần
28-11-2021 3 lần0 lần1 lần1 lần8 lần2 lần0 lần1 lần1 lần1 lần
21-11-2021 1 lần2 lần3 lần2 lần3 lần1 lần2 lần2 lần1 lần1 lần
14-11-2021 0 lần2 lần4 lần1 lần4 lần2 lần2 lần2 lần0 lần1 lần
Tổng 14 lần18 lần20 lần20 lần35 lần22 lần11 lần13 lần13 lần14 lần
Backtotop
banner
banner
banner
banner
banner
banner