Thống kê đầu đuôi XSST - Bảng đầu đuôi xổ số Sóc Trăng

Thống kê đầu loto xổ số Sóc Trăng trong vòng 10 lần từ 17/01/2022
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
12-01-2022 2 lần2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần2 lần2 lần1 lần3 lần
05-01-2022 1 lần1 lần2 lần2 lần3 lần0 lần1 lần3 lần0 lần5 lần
29-12-2021 2 lần2 lần0 lần3 lần2 lần4 lần1 lần1 lần1 lần2 lần
22-12-2021 2 lần2 lần1 lần5 lần0 lần3 lần2 lần2 lần1 lần0 lần
15-12-2021 2 lần1 lần2 lần2 lần1 lần2 lần2 lần0 lần3 lần3 lần
08-12-2021 2 lần1 lần2 lần3 lần3 lần2 lần0 lần0 lần1 lần4 lần
01-12-2021 1 lần2 lần4 lần1 lần2 lần1 lần2 lần2 lần1 lần2 lần
24-11-2021 2 lần2 lần2 lần1 lần4 lần2 lần2 lần0 lần2 lần1 lần
17-11-2021 0 lần1 lần3 lần3 lần0 lần1 lần5 lần2 lần3 lần0 lần
10-11-2021 3 lần1 lần2 lần0 lần1 lần3 lần2 lần0 lần5 lần1 lần
Tổng 17 lần15 lần19 lần21 lần18 lần20 lần19 lần12 lần18 lần21 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Sóc Trăng trong vòng 10 lần từ 17-01-2022
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
12-01-2022 5 lần1 lần1 lần0 lần2 lần1 lần3 lần3 lần0 lần2 lần
05-01-2022 3 lần1 lần3 lần0 lần1 lần2 lần3 lần4 lần0 lần1 lần
29-12-2021 1 lần3 lần4 lần2 lần1 lần0 lần3 lần1 lần2 lần1 lần
22-12-2021 2 lần1 lần1 lần0 lần4 lần1 lần2 lần2 lần3 lần2 lần
15-12-2021 1 lần1 lần3 lần1 lần1 lần1 lần2 lần1 lần3 lần4 lần
08-12-2021 1 lần5 lần2 lần0 lần3 lần0 lần2 lần1 lần2 lần2 lần
01-12-2021 3 lần1 lần1 lần0 lần2 lần2 lần2 lần3 lần3 lần1 lần
24-11-2021 0 lần3 lần2 lần1 lần0 lần0 lần6 lần0 lần6 lần0 lần
17-11-2021 1 lần1 lần1 lần0 lần3 lần1 lần1 lần6 lần2 lần2 lần
10-11-2021 0 lần1 lần0 lần1 lần2 lần4 lần4 lần2 lần2 lần2 lần
Tổng 17 lần18 lần18 lần5 lần19 lần12 lần28 lần23 lần23 lần17 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
12-01-2022 2 lần0 lần1 lần1 lần1 lần3 lần0 lần2 lần1 lần7 lần
05-01-2022 0 lần4 lần2 lần2 lần0 lần1 lần1 lần1 lần4 lần3 lần
29-12-2021 1 lần1 lần0 lần3 lần1 lần2 lần3 lần2 lần2 lần3 lần
22-12-2021 3 lần3 lần1 lần4 lần1 lần2 lần1 lần2 lần0 lần1 lần
15-12-2021 2 lần3 lần2 lần0 lần1 lần1 lần1 lần2 lần4 lần2 lần
08-12-2021 1 lần1 lần3 lần0 lần2 lần4 lần4 lần0 lần2 lần1 lần
01-12-2021 1 lần2 lần3 lần2 lần2 lần2 lần3 lần1 lần0 lần2 lần
24-11-2021 2 lần2 lần3 lần2 lần1 lần1 lần2 lần1 lần2 lần2 lần
17-11-2021 3 lần0 lần1 lần4 lần0 lần0 lần3 lần1 lần2 lần4 lần
10-11-2021 0 lần1 lần2 lần2 lần2 lần1 lần3 lần2 lần2 lần3 lần
Tổng 15 lần17 lần18 lần20 lần11 lần17 lần21 lần14 lần19 lần28 lần
Backtotop
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner