Thống kê đầu đuôi XSST - Bảng đầu đuôi xổ số Sóc Trăng

vg99lode88
Thống kê đầu loto xổ số Sóc Trăng trong vòng 10 lần từ 17/08/2022
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
10-08-2022 2 lần1 lần5 lần1 lần0 lần3 lần1 lần3 lần2 lần0 lần
03-08-2022 1 lần1 lần3 lần1 lần2 lần2 lần0 lần2 lần3 lần3 lần
27-07-2022 0 lần1 lần6 lần0 lần4 lần0 lần2 lần3 lần0 lần2 lần
20-07-2022 3 lần0 lần1 lần0 lần2 lần2 lần2 lần5 lần1 lần2 lần
13-07-2022 0 lần4 lần0 lần1 lần1 lần2 lần3 lần4 lần1 lần2 lần
06-07-2022 0 lần2 lần2 lần4 lần2 lần2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần
29-06-2022 2 lần2 lần1 lần5 lần1 lần2 lần0 lần2 lần2 lần1 lần
22-06-2022 1 lần4 lần1 lần1 lần1 lần2 lần0 lần1 lần1 lần6 lần
15-06-2022 2 lần0 lần3 lần2 lần2 lần2 lần3 lần2 lần0 lần2 lần
08-06-2022 2 lần2 lần0 lần3 lần1 lần1 lần1 lần2 lần1 lần5 lần
Tổng 13 lần17 lần22 lần18 lần16 lần18 lần13 lần25 lần13 lần25 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Sóc Trăng trong vòng 10 lần từ 17-08-2022
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
10-08-2022 3 lần2 lần2 lần2 lần3 lần0 lần1 lần2 lần0 lần3 lần
03-08-2022 2 lần4 lần0 lần1 lần1 lần1 lần1 lần2 lần4 lần2 lần
27-07-2022 6 lần2 lần0 lần1 lần0 lần2 lần2 lần2 lần2 lần1 lần
20-07-2022 1 lần0 lần2 lần2 lần0 lần0 lần1 lần5 lần5 lần2 lần
13-07-2022 1 lần4 lần2 lần1 lần1 lần0 lần3 lần3 lần1 lần2 lần
06-07-2022 3 lần1 lần2 lần1 lần0 lần2 lần3 lần5 lần1 lần0 lần
29-06-2022 1 lần1 lần2 lần0 lần2 lần4 lần1 lần2 lần3 lần2 lần
22-06-2022 2 lần1 lần0 lần3 lần1 lần2 lần3 lần2 lần2 lần2 lần
15-06-2022 2 lần2 lần1 lần2 lần0 lần2 lần4 lần4 lần0 lần1 lần
08-06-2022 1 lần1 lần1 lần1 lần1 lần2 lần3 lần1 lần4 lần3 lần
Tổng 22 lần18 lần12 lần14 lần9 lần15 lần22 lần28 lần22 lần18 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
10-08-2022 1 lần2 lần1 lần2 lần3 lần2 lần2 lần2 lần2 lần1 lần
03-08-2022 4 lần0 lần4 lần2 lần1 lần1 lần1 lần2 lần1 lần2 lần
27-07-2022 1 lần1 lần2 lần1 lần4 lần2 lần1 lần4 lần0 lần2 lần
20-07-2022 0 lần2 lần2 lần3 lần0 lần4 lần5 lần0 lần1 lần1 lần
13-07-2022 2 lần3 lần1 lần3 lần4 lần0 lần2 lần3 lần0 lần0 lần
06-07-2022 2 lần5 lần1 lần2 lần6 lần0 lần0 lần1 lần1 lần0 lần
29-06-2022 4 lần0 lần0 lần0 lần0 lần3 lần1 lần1 lần2 lần7 lần
22-06-2022 2 lần1 lần2 lần3 lần0 lần4 lần0 lần0 lần6 lần0 lần
15-06-2022 4 lần2 lần1 lần0 lần0 lần1 lần3 lần4 lần1 lần2 lần
08-06-2022 1 lần2 lần4 lần2 lần3 lần0 lần3 lần3 lần0 lần0 lần
Tổng 21 lần18 lần18 lần18 lần21 lần17 lần18 lần20 lần14 lần15 lần
Backtotop
ae788moto88new88jun88k8xbet22789betsunvinkubetgg8vip9vb135