Thống kê đầu đuôi XSQT - Bảng đầu đuôi xổ số Quảng Trị

Thống kê đầu loto xổ số Quảng Trị trong vòng 10 lần từ 27/01/2022
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
20-01-2022 1 lần2 lần1 lần0 lần2 lần2 lần1 lần4 lần3 lần2 lần
13-01-2022 2 lần1 lần1 lần2 lần0 lần1 lần2 lần3 lần5 lần1 lần
06-01-2022 2 lần3 lần2 lần4 lần1 lần4 lần1 lần0 lần0 lần1 lần
30-12-2021 2 lần2 lần3 lần0 lần2 lần6 lần2 lần1 lần0 lần0 lần
23-12-2021 2 lần1 lần4 lần2 lần1 lần3 lần2 lần2 lần0 lần1 lần
16-12-2021 5 lần2 lần1 lần1 lần1 lần1 lần2 lần0 lần3 lần2 lần
09-12-2021 4 lần2 lần0 lần2 lần2 lần3 lần1 lần0 lần3 lần1 lần
02-12-2021 3 lần4 lần1 lần3 lần1 lần2 lần2 lần0 lần0 lần2 lần
25-11-2021 1 lần4 lần1 lần3 lần0 lần1 lần2 lần2 lần1 lần3 lần
18-11-2021 2 lần1 lần2 lần0 lần3 lần1 lần3 lần0 lần1 lần5 lần
Tổng 24 lần22 lần16 lần17 lần13 lần24 lần18 lần12 lần16 lần18 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Quảng Trị trong vòng 10 lần từ 27-01-2022
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
20-01-2022 2 lần3 lần2 lần2 lần0 lần4 lần0 lần1 lần4 lần0 lần
13-01-2022 1 lần0 lần1 lần1 lần3 lần1 lần4 lần1 lần5 lần1 lần
06-01-2022 2 lần3 lần1 lần0 lần4 lần2 lần1 lần1 lần3 lần1 lần
30-12-2021 5 lần0 lần1 lần2 lần2 lần5 lần0 lần0 lần2 lần1 lần
23-12-2021 1 lần3 lần3 lần2 lần4 lần2 lần1 lần0 lần1 lần1 lần
16-12-2021 1 lần3 lần2 lần1 lần3 lần1 lần1 lần3 lần1 lần2 lần
09-12-2021 4 lần1 lần3 lần2 lần0 lần0 lần2 lần5 lần1 lần0 lần
02-12-2021 1 lần1 lần3 lần3 lần2 lần2 lần2 lần2 lần1 lần1 lần
25-11-2021 4 lần1 lần0 lần2 lần3 lần2 lần2 lần2 lần1 lần1 lần
18-11-2021 1 lần0 lần1 lần2 lần1 lần4 lần1 lần2 lần3 lần3 lần
Tổng 22 lần15 lần17 lần17 lần22 lần23 lần14 lần17 lần22 lần11 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
20-01-2022 2 lần1 lần1 lần2 lần1 lần5 lần2 lần2 lần2 lần0 lần
13-01-2022 1 lần2 lần1 lần3 lần4 lần1 lần3 lần0 lần1 lần2 lần
06-01-2022 4 lần1 lần0 lần4 lần1 lần2 lần0 lần2 lần2 lần2 lần
30-12-2021 3 lần1 lần2 lần3 lần2 lần1 lần1 lần3 lần1 lần1 lần
23-12-2021 2 lần5 lần1 lần2 lần1 lần1 lần2 lần3 lần1 lần0 lần
16-12-2021 1 lần0 lần1 lần3 lần2 lần4 lần2 lần3 lần0 lần2 lần
09-12-2021 1 lần0 lần3 lần2 lần0 lần4 lần3 lần2 lần3 lần0 lần
02-12-2021 2 lần1 lần2 lần1 lần3 lần1 lần2 lần1 lần3 lần2 lần
25-11-2021 1 lần1 lần1 lần0 lần0 lần5 lần3 lần3 lần0 lần4 lần
18-11-2021 1 lần1 lần1 lần3 lần2 lần2 lần3 lần2 lần3 lần0 lần
Tổng 18 lần13 lần13 lần23 lần16 lần26 lần21 lần21 lần16 lần13 lần
Backtotop
banner
banner
banner
banner
banner