Thống kê đầu đuôi XSPY - Bảng đầu đuôi xổ số Phú Yên

Thống kê đầu loto xổ số Phú Yên trong vòng 10 lần từ 27/01/2022
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
24-01-2022 2 lần2 lần1 lần0 lần1 lần1 lần5 lần3 lần2 lần1 lần
17-01-2022 0 lần1 lần2 lần2 lần2 lần1 lần1 lần1 lần4 lần4 lần
10-01-2022 3 lần1 lần0 lần1 lần1 lần1 lần2 lần3 lần2 lần4 lần
03-01-2022 3 lần2 lần0 lần3 lần0 lần2 lần1 lần2 lần3 lần2 lần
27-12-2021 2 lần5 lần1 lần0 lần3 lần1 lần3 lần1 lần1 lần1 lần
20-12-2021 1 lần3 lần2 lần3 lần1 lần4 lần1 lần1 lần0 lần2 lần
13-12-2021 1 lần1 lần1 lần3 lần3 lần2 lần2 lần1 lần1 lần3 lần
06-12-2021 0 lần2 lần3 lần3 lần1 lần2 lần1 lần2 lần1 lần3 lần
29-11-2021 2 lần6 lần2 lần0 lần1 lần4 lần0 lần1 lần0 lần2 lần
22-11-2021 2 lần5 lần2 lần2 lần1 lần1 lần2 lần1 lần1 lần1 lần
Tổng 16 lần28 lần14 lần17 lần14 lần19 lần18 lần16 lần15 lần23 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Phú Yên trong vòng 10 lần từ 27-01-2022
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
24-01-2022 0 lần1 lần2 lần1 lần2 lần2 lần2 lần1 lần2 lần5 lần
17-01-2022 2 lần0 lần1 lần1 lần5 lần1 lần1 lần4 lần2 lần1 lần
10-01-2022 2 lần1 lần4 lần1 lần1 lần1 lần1 lần1 lần2 lần4 lần
03-01-2022 0 lần2 lần2 lần2 lần2 lần3 lần4 lần2 lần1 lần0 lần
27-12-2021 2 lần0 lần1 lần5 lần2 lần2 lần1 lần1 lần1 lần3 lần
20-12-2021 1 lần0 lần4 lần1 lần2 lần5 lần3 lần0 lần1 lần1 lần
13-12-2021 1 lần2 lần1 lần4 lần3 lần2 lần1 lần1 lần3 lần0 lần
06-12-2021 2 lần1 lần2 lần0 lần1 lần1 lần2 lần3 lần3 lần3 lần
29-11-2021 1 lần3 lần1 lần2 lần0 lần2 lần4 lần2 lần1 lần2 lần
22-11-2021 2 lần2 lần1 lần4 lần0 lần2 lần2 lần4 lần1 lần0 lần
Tổng 13 lần12 lần19 lần21 lần18 lần21 lần21 lần19 lần17 lần19 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
24-01-2022 2 lần1 lần1 lần3 lần3 lần2 lần3 lần1 lần2 lần0 lần
17-01-2022 0 lần3 lần3 lần1 lần1 lần1 lần4 lần1 lần4 lần0 lần
10-01-2022 2 lần1 lần2 lần2 lần2 lần1 lần2 lần2 lần2 lần2 lần
03-01-2022 5 lần2 lần1 lần1 lần2 lần0 lần3 lần2 lần1 lần1 lần
27-12-2021 0 lần2 lần2 lần2 lần3 lần2 lần1 lần2 lần1 lần3 lần
20-12-2021 2 lần2 lần0 lần3 lần1 lần2 lần4 lần2 lần1 lần1 lần
13-12-2021 2 lần1 lần0 lần1 lần5 lần0 lần2 lần2 lần2 lần3 lần
06-12-2021 4 lần2 lần2 lần1 lần0 lần1 lần2 lần1 lần4 lần1 lần
29-11-2021 4 lần0 lần3 lần1 lần2 lần0 lần3 lần3 lần0 lần2 lần
22-11-2021 1 lần0 lần4 lần4 lần4 lần0 lần1 lần1 lần2 lần1 lần
Tổng 22 lần14 lần18 lần19 lần23 lần9 lần25 lần17 lần19 lần14 lần
Backtotop
banner
banner
banner
banner
banner