Thống kê đầu đuôi XSNT - Bảng đầu đuôi xổ số Ninh Thuận

Thống kê đầu loto xổ số Ninh Thuận trong vòng 10 lần từ 27/01/2022
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
21-01-2022 0 lần0 lần1 lần5 lần1 lần3 lần3 lần2 lần1 lần2 lần
14-01-2022 1 lần4 lần1 lần0 lần1 lần5 lần2 lần1 lần0 lần3 lần
07-01-2022 2 lần4 lần1 lần0 lần3 lần2 lần0 lần3 lần1 lần2 lần
31-12-2021 1 lần2 lần1 lần3 lần2 lần0 lần1 lần5 lần1 lần2 lần
24-12-2021 2 lần2 lần1 lần1 lần3 lần1 lần3 lần3 lần2 lần0 lần
17-12-2021 2 lần1 lần2 lần0 lần1 lần1 lần4 lần5 lần0 lần2 lần
10-12-2021 2 lần5 lần2 lần1 lần2 lần0 lần1 lần1 lần1 lần3 lần
03-12-2021 1 lần2 lần2 lần1 lần2 lần0 lần3 lần2 lần2 lần3 lần
26-11-2021 3 lần0 lần1 lần1 lần3 lần3 lần3 lần1 lần0 lần3 lần
19-11-2021 1 lần1 lần1 lần1 lần2 lần4 lần1 lần0 lần5 lần2 lần
Tổng 15 lần21 lần13 lần13 lần20 lần19 lần21 lần23 lần13 lần22 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Ninh Thuận trong vòng 10 lần từ 27-01-2022
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
21-01-2022 2 lần2 lần0 lần3 lần1 lần2 lần4 lần1 lần2 lần1 lần
14-01-2022 1 lần3 lần1 lần1 lần1 lần2 lần3 lần1 lần1 lần4 lần
07-01-2022 0 lần3 lần3 lần1 lần3 lần2 lần2 lần2 lần1 lần1 lần
31-12-2021 3 lần0 lần0 lần4 lần2 lần2 lần2 lần0 lần3 lần2 lần
24-12-2021 2 lần1 lần4 lần0 lần2 lần2 lần1 lần2 lần1 lần3 lần
17-12-2021 2 lần2 lần2 lần3 lần2 lần1 lần3 lần2 lần0 lần1 lần
10-12-2021 2 lần2 lần2 lần3 lần1 lần2 lần3 lần1 lần1 lần1 lần
03-12-2021 1 lần2 lần3 lần2 lần3 lần2 lần1 lần1 lần1 lần2 lần
26-11-2021 2 lần3 lần0 lần0 lần5 lần2 lần2 lần0 lần2 lần2 lần
19-11-2021 1 lần1 lần2 lần2 lần1 lần1 lần4 lần1 lần1 lần4 lần
Tổng 16 lần19 lần17 lần19 lần21 lần18 lần25 lần11 lần13 lần21 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
21-01-2022 1 lần2 lần3 lần3 lần2 lần0 lần4 lần0 lần1 lần2 lần
14-01-2022 1 lần3 lần3 lần1 lần2 lần3 lần1 lần2 lần1 lần1 lần
07-01-2022 1 lần3 lần2 lần2 lần1 lần2 lần1 lần2 lần1 lần3 lần
31-12-2021 0 lần2 lần4 lần5 lần1 lần1 lần1 lần2 lần0 lần2 lần
24-12-2021 5 lần2 lần3 lần1 lần0 lần5 lần1 lần0 lần0 lần1 lần
17-12-2021 2 lần1 lần1 lần1 lần4 lần1 lần1 lần2 lần2 lần3 lần
10-12-2021 0 lần2 lần2 lần3 lần1 lần2 lần2 lần2 lần2 lần2 lần
03-12-2021 1 lần2 lần0 lần3 lần1 lần1 lần2 lần1 lần5 lần2 lần
26-11-2021 2 lần1 lần1 lần0 lần6 lần2 lần1 lần1 lần3 lần1 lần
19-11-2021 2 lần4 lần1 lần3 lần0 lần3 lần2 lần3 lần0 lần0 lần
Tổng 15 lần22 lần20 lần22 lần18 lần20 lần16 lần15 lần15 lần17 lần
Backtotop
banner
banner
banner
banner
banner