Thống kê đầu đuôi XSMB - Bảng đầu đuôi xổ số Miền Bắc

Thống kê đầu loto xổ số Miền Bắc trong vòng 10 lần từ 09/12/2021
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
08-12-2021 2 lần4 lần2 lần0 lần3 lần3 lần4 lần0 lần4 lần5 lần
07-12-2021 2 lần3 lần2 lần4 lần3 lần4 lần4 lần3 lần1 lần1 lần
06-12-2021 5 lần5 lần2 lần3 lần2 lần1 lần4 lần3 lần2 lần0 lần
05-12-2021 1 lần3 lần2 lần2 lần2 lần4 lần3 lần1 lần3 lần6 lần
04-12-2021 1 lần1 lần2 lần3 lần2 lần3 lần5 lần3 lần4 lần3 lần
03-12-2021 2 lần4 lần3 lần1 lần4 lần1 lần3 lần4 lần4 lần1 lần
02-12-2021 4 lần3 lần4 lần2 lần4 lần2 lần2 lần0 lần4 lần2 lần
01-12-2021 1 lần4 lần3 lần2 lần4 lần1 lần0 lần3 lần4 lần5 lần
30-11-2021 2 lần0 lần1 lần3 lần2 lần3 lần4 lần5 lần3 lần4 lần
29-11-2021 2 lần2 lần5 lần3 lần2 lần0 lần5 lần2 lần4 lần2 lần
Tổng 22 lần29 lần26 lần23 lần28 lần22 lần34 lần24 lần33 lần29 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Miền Bắc trong vòng 10 lần từ 09-12-2021
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
08-12-2021 2 lần1 lần5 lần3 lần2 lần3 lần2 lần4 lần2 lần3 lần
07-12-2021 3 lần5 lần4 lần4 lần4 lần1 lần1 lần1 lần1 lần3 lần
06-12-2021 2 lần1 lần4 lần3 lần3 lần1 lần5 lần3 lần3 lần2 lần
05-12-2021 3 lần2 lần1 lần1 lần4 lần5 lần2 lần2 lần3 lần4 lần
04-12-2021 1 lần1 lần1 lần4 lần2 lần4 lần4 lần6 lần1 lần3 lần
03-12-2021 3 lần5 lần3 lần2 lần3 lần3 lần4 lần3 lần0 lần1 lần
02-12-2021 3 lần3 lần5 lần2 lần2 lần4 lần4 lần3 lần1 lần0 lần
01-12-2021 3 lần4 lần2 lần2 lần0 lần5 lần1 lần2 lần5 lần3 lần
30-11-2021 3 lần2 lần2 lần4 lần0 lần3 lần5 lần2 lần5 lần1 lần
29-11-2021 7 lần2 lần0 lần5 lần4 lần2 lần2 lần4 lần1 lần0 lần
Tổng 30 lần26 lần27 lần30 lần24 lần31 lần30 lần30 lần22 lần20 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
08-12-2021 3 lần1 lần1 lần6 lần1 lần4 lần1 lần1 lần7 lần2 lần
07-12-2021 4 lần1 lần3 lần2 lần4 lần4 lần3 lần1 lần2 lần3 lần
06-12-2021 2 lần3 lần1 lần3 lần5 lần0 lần5 lần2 lần2 lần4 lần
05-12-2021 3 lần5 lần1 lần4 lần2 lần3 lần2 lần4 lần1 lần2 lần
04-12-2021 3 lần1 lần2 lần2 lần5 lần1 lần6 lần0 lần4 lần3 lần
03-12-2021 1 lần8 lần0 lần3 lần1 lần1 lần1 lần4 lần3 lần5 lần
02-12-2021 3 lần4 lần2 lần3 lần1 lần7 lần3 lần2 lần1 lần1 lần
01-12-2021 0 lần6 lần1 lần6 lần4 lần2 lần3 lần1 lần2 lần2 lần
30-11-2021 0 lần5 lần3 lần7 lần1 lần4 lần2 lần2 lần0 lần3 lần
29-11-2021 3 lần1 lần3 lần1 lần4 lần2 lần4 lần2 lần3 lần4 lần
Tổng 22 lần35 lần17 lần37 lần28 lần28 lần30 lần19 lần25 lần29 lần
Backtotop
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner