Thống kê đầu đuôi XSMB - Bảng đầu đuôi xổ số Miền Bắc

Thống kê đầu loto xổ số Miền Bắc trong vòng 10 lần từ 17/05/2022
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
16-05-2022 0 lần4 lần1 lần3 lần4 lần4 lần4 lần2 lần4 lần1 lần
15-05-2022 2 lần4 lần3 lần1 lần4 lần3 lần3 lần2 lần2 lần3 lần
14-05-2022 4 lần1 lần2 lần4 lần1 lần3 lần2 lần5 lần3 lần2 lần
13-05-2022 2 lần2 lần2 lần3 lần2 lần6 lần4 lần1 lần3 lần2 lần
12-05-2022 2 lần1 lần2 lần5 lần3 lần5 lần1 lần2 lần0 lần6 lần
11-05-2022 4 lần4 lần4 lần6 lần0 lần1 lần0 lần2 lần2 lần4 lần
10-05-2022 8 lần1 lần3 lần1 lần1 lần1 lần3 lần5 lần2 lần2 lần
09-05-2022 3 lần4 lần3 lần0 lần5 lần3 lần3 lần3 lần1 lần2 lần
08-05-2022 2 lần3 lần1 lần2 lần4 lần4 lần1 lần4 lần1 lần5 lần
07-05-2022 3 lần5 lần6 lần3 lần1 lần3 lần2 lần2 lần1 lần1 lần
Tổng 30 lần29 lần27 lần28 lần25 lần33 lần23 lần28 lần19 lần28 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Miền Bắc trong vòng 10 lần từ 17-05-2022
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
16-05-2022 2 lần4 lần1 lần2 lần3 lần1 lần2 lần5 lần4 lần3 lần
15-05-2022 1 lần1 lần4 lần4 lần4 lần5 lần4 lần0 lần1 lần3 lần
14-05-2022 1 lần5 lần2 lần2 lần1 lần4 lần2 lần3 lần4 lần3 lần
13-05-2022 0 lần2 lần4 lần2 lần3 lần1 lần6 lần3 lần3 lần3 lần
12-05-2022 3 lần3 lần1 lần4 lần2 lần5 lần3 lần0 lần3 lần3 lần
11-05-2022 2 lần5 lần1 lần2 lần4 lần4 lần4 lần2 lần3 lần0 lần
10-05-2022 3 lần1 lần1 lần5 lần2 lần2 lần4 lần4 lần2 lần3 lần
09-05-2022 1 lần2 lần3 lần3 lần3 lần1 lần3 lần2 lần7 lần2 lần
08-05-2022 2 lần3 lần2 lần2 lần4 lần3 lần2 lần2 lần3 lần4 lần
07-05-2022 5 lần3 lần1 lần4 lần2 lần2 lần5 lần1 lần1 lần3 lần
Tổng 20 lần29 lần20 lần30 lần28 lần28 lần35 lần22 lần31 lần27 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
16-05-2022 3 lần4 lần3 lần3 lần3 lần2 lần3 lần3 lần2 lần1 lần
15-05-2022 2 lần4 lần2 lần7 lần1 lần2 lần1 lần5 lần1 lần2 lần
14-05-2022 1 lần2 lần2 lần3 lần2 lần6 lần3 lần2 lần3 lần3 lần
13-05-2022 4 lần4 lần3 lần3 lần1 lần3 lần2 lần2 lần2 lần3 lần
12-05-2022 1 lần4 lần3 lần2 lần4 lần1 lần2 lần2 lần5 lần3 lần
11-05-2022 1 lần5 lần1 lần1 lần4 lần1 lần6 lần2 lần3 lần3 lần
10-05-2022 2 lần1 lần3 lần1 lần4 lần4 lần4 lần1 lần3 lần4 lần
09-05-2022 5 lần4 lần3 lần1 lần6 lần2 lần2 lần1 lần3 lần0 lần
08-05-2022 3 lần3 lần4 lần1 lần1 lần2 lần2 lần5 lần5 lần1 lần
07-05-2022 1 lần6 lần1 lần3 lần5 lần3 lần4 lần3 lần1 lần0 lần
Tổng 23 lần37 lần25 lần25 lần31 lần26 lần29 lần26 lần28 lần20 lần
Backtotop
banner
banner
188Bet
banner
banner
Thabet
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner