Thống kê đầu đuôi XSLA - Bảng đầu đuôi xổ số Long An

Thống kê đầu loto xổ số Long An trong vòng 10 lần từ 27/01/2022
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
22-01-2022 1 lần3 lần2 lần1 lần2 lần3 lần2 lần2 lần1 lần1 lần
15-01-2022 3 lần3 lần0 lần3 lần2 lần1 lần2 lần2 lần1 lần1 lần
08-01-2022 3 lần2 lần2 lần3 lần0 lần3 lần1 lần1 lần1 lần2 lần
01-01-2022 2 lần2 lần4 lần0 lần1 lần2 lần0 lần0 lần1 lần6 lần
25-12-2021 2 lần1 lần3 lần3 lần4 lần2 lần0 lần2 lần0 lần1 lần
18-12-2021 3 lần0 lần0 lần2 lần2 lần3 lần3 lần2 lần2 lần1 lần
11-12-2021 0 lần1 lần1 lần2 lần4 lần1 lần1 lần3 lần3 lần2 lần
04-12-2021 0 lần3 lần0 lần5 lần1 lần5 lần1 lần1 lần2 lần0 lần
27-11-2021 3 lần1 lần4 lần2 lần2 lần1 lần1 lần1 lần1 lần2 lần
20-11-2021 0 lần3 lần2 lần3 lần2 lần4 lần2 lần0 lần0 lần2 lần
Tổng 17 lần19 lần18 lần24 lần20 lần25 lần13 lần14 lần12 lần18 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Long An trong vòng 10 lần từ 27-01-2022
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
22-01-2022 0 lần2 lần5 lần0 lần1 lần1 lần1 lần3 lần2 lần3 lần
15-01-2022 1 lần4 lần1 lần1 lần5 lần2 lần0 lần0 lần0 lần4 lần
08-01-2022 6 lần2 lần0 lần1 lần2 lần3 lần1 lần1 lần1 lần1 lần
01-01-2022 3 lần0 lần1 lần1 lần1 lần1 lần2 lần5 lần3 lần1 lần
25-12-2021 2 lần2 lần3 lần3 lần0 lần3 lần1 lần3 lần1 lần0 lần
18-12-2021 4 lần2 lần0 lần1 lần4 lần1 lần1 lần2 lần2 lần1 lần
11-12-2021 2 lần2 lần1 lần2 lần2 lần2 lần2 lần1 lần3 lần1 lần
04-12-2021 0 lần0 lần2 lần1 lần3 lần2 lần1 lần3 lần3 lần3 lần
27-11-2021 2 lần0 lần3 lần1 lần0 lần2 lần2 lần1 lần5 lần2 lần
20-11-2021 3 lần3 lần2 lần2 lần0 lần1 lần2 lần0 lần0 lần5 lần
Tổng 23 lần17 lần18 lần13 lần18 lần18 lần13 lần19 lần20 lần21 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
22-01-2022 3 lần0 lần2 lần4 lần1 lần0 lần3 lần2 lần2 lần1 lần
15-01-2022 3 lần1 lần1 lần1 lần1 lần1 lần1 lần3 lần3 lần3 lần
08-01-2022 1 lần3 lần3 lần2 lần1 lần0 lần0 lần1 lần2 lần5 lần
01-01-2022 2 lần0 lần2 lần2 lần1 lần3 lần2 lần2 lần1 lần3 lần
25-12-2021 1 lần2 lần0 lần1 lần2 lần2 lần3 lần5 lần2 lần0 lần
18-12-2021 4 lần0 lần2 lần0 lần6 lần2 lần0 lần3 lần1 lần0 lần
11-12-2021 0 lần0 lần5 lần4 lần0 lần1 lần1 lần1 lần5 lần1 lần
04-12-2021 1 lần3 lần0 lần2 lần3 lần3 lần0 lần2 lần3 lần1 lần
27-11-2021 2 lần3 lần4 lần1 lần0 lần1 lần2 lần1 lần1 lần3 lần
20-11-2021 1 lần1 lần2 lần0 lần4 lần6 lần2 lần1 lần0 lần1 lần
Tổng 18 lần13 lần21 lần17 lần19 lần19 lần14 lần21 lần20 lần18 lần
Backtotop
banner
banner
banner
banner
banner