Thống kê đầu đuôi XSKG - Bảng đầu đuôi xổ số Kiên Giang

Thống kê đầu loto xổ số Kiên Giang trong vòng 10 lần từ 27/01/2022
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
23-01-2022 2 lần1 lần1 lần2 lần1 lần1 lần1 lần3 lần3 lần3 lần
16-01-2022 2 lần4 lần2 lần3 lần1 lần2 lần1 lần1 lần2 lần0 lần
09-01-2022 1 lần1 lần3 lần0 lần1 lần3 lần2 lần3 lần2 lần2 lần
02-01-2022 0 lần4 lần2 lần3 lần0 lần0 lần5 lần2 lần0 lần2 lần
26-12-2021 2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần3 lần2 lần2 lần2 lần1 lần
19-12-2021 0 lần2 lần0 lần2 lần1 lần6 lần2 lần1 lần3 lần1 lần
12-12-2021 2 lần3 lần4 lần1 lần0 lần5 lần0 lần0 lần2 lần1 lần
05-12-2021 1 lần2 lần2 lần2 lần3 lần1 lần1 lần1 lần2 lần3 lần
28-11-2021 2 lần2 lần0 lần2 lần4 lần3 lần1 lần2 lần1 lần1 lần
21-11-2021 0 lần1 lần2 lần4 lần3 lần0 lần1 lần1 lần3 lần3 lần
Tổng 12 lần21 lần17 lần21 lần16 lần24 lần16 lần16 lần20 lần17 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Kiên Giang trong vòng 10 lần từ 27-01-2022
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
23-01-2022 0 lần3 lần2 lần2 lần2 lần2 lần3 lần2 lần2 lần0 lần
16-01-2022 5 lần2 lần2 lần0 lần0 lần2 lần1 lần4 lần1 lần1 lần
09-01-2022 2 lần0 lần1 lần1 lần2 lần3 lần4 lần3 lần1 lần1 lần
02-01-2022 1 lần1 lần3 lần2 lần3 lần2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần
26-12-2021 1 lần0 lần3 lần1 lần3 lần2 lần2 lần2 lần1 lần3 lần
19-12-2021 0 lần1 lần2 lần2 lần3 lần3 lần0 lần3 lần2 lần2 lần
12-12-2021 1 lần1 lần4 lần0 lần2 lần1 lần1 lần4 lần2 lần2 lần
05-12-2021 3 lần1 lần3 lần2 lần4 lần2 lần0 lần0 lần1 lần2 lần
28-11-2021 1 lần2 lần0 lần1 lần4 lần1 lần3 lần2 lần4 lần0 lần
21-11-2021 0 lần4 lần5 lần1 lần4 lần2 lần0 lần1 lần0 lần1 lần
Tổng 14 lần15 lần25 lần12 lần27 lần20 lần15 lần22 lần16 lần14 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
23-01-2022 3 lần1 lần2 lần7 lần1 lần2 lần0 lần1 lần1 lần0 lần
16-01-2022 1 lần1 lần2 lần4 lần2 lần3 lần1 lần1 lần3 lần0 lần
09-01-2022 3 lần2 lần1 lần1 lần1 lần1 lần2 lần3 lần2 lần2 lần
02-01-2022 3 lần1 lần2 lần3 lần2 lần2 lần1 lần1 lần1 lần2 lần
26-12-2021 3 lần1 lần0 lần1 lần4 lần0 lần2 lần4 lần2 lần1 lần
19-12-2021 1 lần1 lần2 lần1 lần2 lần1 lần1 lần5 lần1 lần3 lần
12-12-2021 2 lần0 lần3 lần3 lần1 lần0 lần3 lần3 lần1 lần2 lần
05-12-2021 2 lần3 lần4 lần0 lần0 lần0 lần1 lần2 lần5 lần1 lần
28-11-2021 1 lần3 lần1 lần3 lần1 lần2 lần0 lần1 lần3 lần3 lần
21-11-2021 3 lần4 lần1 lần2 lần0 lần2 lần3 lần2 lần1 lần0 lần
Tổng 22 lần17 lần18 lần25 lần14 lần13 lần14 lần23 lần20 lần14 lần
Backtotop
banner
banner
banner
banner
banner