Thống kê đầu đuôi XSHG - Bảng đầu đuôi xổ số Hậu Giang

vg99
Thống kê đầu loto xổ số Hậu Giang trong vòng 10 lần từ 04/10/2022
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
01-10-2022 2 lần2 lần1 lần1 lần1 lần1 lần3 lần3 lần1 lần3 lần
24-09-2022 1 lần0 lần3 lần2 lần1 lần5 lần1 lần3 lần1 lần1 lần
17-09-2022 3 lần1 lần0 lần3 lần2 lần1 lần3 lần2 lần1 lần2 lần
10-09-2022 0 lần1 lần0 lần1 lần2 lần2 lần5 lần2 lần3 lần2 lần
03-09-2022 1 lần1 lần3 lần0 lần4 lần1 lần3 lần1 lần1 lần3 lần
27-08-2022 0 lần3 lần4 lần1 lần3 lần1 lần0 lần1 lần4 lần1 lần
20-08-2022 2 lần1 lần2 lần2 lần1 lần3 lần3 lần1 lần2 lần1 lần
13-08-2022 2 lần4 lần1 lần0 lần2 lần0 lần1 lần1 lần5 lần2 lần
06-08-2022 0 lần2 lần3 lần1 lần4 lần2 lần0 lần4 lần2 lần0 lần
30-07-2022 1 lần1 lần0 lần5 lần2 lần2 lần1 lần2 lần0 lần4 lần
Tổng 12 lần16 lần17 lần16 lần22 lần18 lần20 lần20 lần20 lần19 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Hậu Giang trong vòng 10 lần từ 04-10-2022
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
01-10-2022 2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần3 lần1 lần2 lần2 lần2 lần
24-09-2022 1 lần3 lần0 lần1 lần1 lần3 lần2 lần2 lần5 lần0 lần
17-09-2022 2 lần2 lần2 lần0 lần4 lần0 lần2 lần1 lần3 lần2 lần
10-09-2022 2 lần1 lần2 lần4 lần4 lần2 lần1 lần1 lần1 lần0 lần
03-09-2022 2 lần1 lần0 lần2 lần5 lần2 lần0 lần4 lần1 lần1 lần
27-08-2022 0 lần2 lần1 lần1 lần0 lần3 lần0 lần5 lần3 lần3 lần
20-08-2022 0 lần3 lần1 lần5 lần2 lần1 lần2 lần3 lần0 lần1 lần
13-08-2022 0 lần4 lần2 lần2 lần3 lần1 lần1 lần2 lần3 lần0 lần
06-08-2022 2 lần0 lần1 lần1 lần2 lần1 lần2 lần1 lần3 lần5 lần
30-07-2022 2 lần1 lần2 lần0 lần4 lần2 lần2 lần2 lần2 lần1 lần
Tổng 13 lần18 lần12 lần18 lần27 lần18 lần13 lần23 lần23 lần15 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
01-10-2022 2 lần1 lần2 lần1 lần0 lần1 lần2 lần4 lần2 lần3 lần
24-09-2022 4 lần1 lần3 lần2 lần0 lần3 lần1 lần1 lần2 lần1 lần
17-09-2022 0 lần0 lần2 lần2 lần4 lần2 lần1 lần5 lần1 lần1 lần
10-09-2022 1 lần0 lần1 lần3 lần1 lần1 lần0 lần1 lần5 lần5 lần
03-09-2022 1 lần0 lần2 lần3 lần4 lần3 lần1 lần2 lần2 lần0 lần
27-08-2022 3 lần1 lần3 lần2 lần1 lần1 lần2 lần0 lần2 lần3 lần
20-08-2022 0 lần3 lần2 lần2 lần2 lần1 lần3 lần2 lần0 lần3 lần
13-08-2022 2 lần2 lần2 lần0 lần2 lần0 lần3 lần2 lần1 lần4 lần
06-08-2022 1 lần0 lần1 lần5 lần1 lần2 lần3 lần3 lần1 lần1 lần
30-07-2022 1 lần4 lần1 lần4 lần1 lần1 lần1 lần2 lần2 lần1 lần
Tổng 15 lần12 lần19 lần24 lần16 lần15 lần17 lần22 lần18 lần22 lần
Backtotop
ae788789betkubetgg8vip9vb135