Thống kê đầu đuôi XSHG - Bảng đầu đuôi xổ số Hậu Giang

Thống kê đầu loto xổ số Hậu Giang trong vòng 10 lần từ 27/01/2022
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
22-01-2022 2 lần0 lần2 lần2 lần1 lần2 lần4 lần0 lần4 lần1 lần
15-01-2022 1 lần2 lần2 lần0 lần2 lần2 lần3 lần3 lần3 lần0 lần
08-01-2022 1 lần1 lần5 lần1 lần0 lần5 lần2 lần0 lần1 lần2 lần
01-01-2022 0 lần1 lần1 lần4 lần2 lần3 lần0 lần1 lần1 lần5 lần
25-12-2021 0 lần0 lần1 lần3 lần1 lần1 lần2 lần1 lần4 lần5 lần
18-12-2021 1 lần1 lần2 lần0 lần2 lần0 lần1 lần6 lần3 lần2 lần
11-12-2021 0 lần2 lần2 lần2 lần0 lần3 lần3 lần3 lần2 lần1 lần
04-12-2021 2 lần1 lần5 lần0 lần2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần2 lần
27-11-2021 2 lần0 lần0 lần3 lần2 lần0 lần2 lần3 lần5 lần1 lần
20-11-2021 4 lần1 lần2 lần2 lần0 lần3 lần1 lần1 lần3 lần1 lần
Tổng 13 lần9 lần22 lần17 lần12 lần20 lần19 lần20 lần28 lần20 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Hậu Giang trong vòng 10 lần từ 27-01-2022
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
22-01-2022 1 lần2 lần2 lần1 lần1 lần2 lần3 lần0 lần5 lần1 lần
15-01-2022 4 lần2 lần2 lần1 lần2 lần1 lần1 lần3 lần2 lần0 lần
08-01-2022 3 lần1 lần1 lần4 lần1 lần0 lần2 lần2 lần1 lần3 lần
01-01-2022 3 lần1 lần2 lần0 lần1 lần4 lần3 lần1 lần0 lần3 lần
25-12-2021 3 lần2 lần1 lần2 lần0 lần0 lần1 lần5 lần1 lần3 lần
18-12-2021 4 lần2 lần0 lần0 lần0 lần2 lần5 lần1 lần1 lần3 lần
11-12-2021 1 lần0 lần3 lần4 lần3 lần0 lần1 lần1 lần3 lần2 lần
04-12-2021 2 lần0 lần1 lần1 lần4 lần4 lần1 lần2 lần2 lần1 lần
27-11-2021 4 lần1 lần2 lần2 lần1 lần1 lần2 lần0 lần2 lần3 lần
20-11-2021 2 lần2 lần4 lần2 lần1 lần0 lần3 lần1 lần1 lần2 lần
Tổng 27 lần13 lần18 lần17 lần14 lần14 lần22 lần16 lần18 lần21 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
22-01-2022 1 lần3 lần3 lần0 lần1 lần2 lần3 lần3 lần1 lần1 lần
15-01-2022 1 lần2 lần3 lần2 lần2 lần0 lần1 lần3 lần3 lần1 lần
08-01-2022 1 lần3 lần3 lần1 lần1 lần0 lần2 lần0 lần4 lần3 lần
01-01-2022 2 lần1 lần0 lần3 lần2 lần0 lần1 lần1 lần4 lần4 lần
25-12-2021 3 lần1 lần0 lần2 lần3 lần1 lần3 lần2 lần1 lần2 lần
18-12-2021 2 lần1 lần2 lần1 lần3 lần1 lần2 lần1 lần2 lần3 lần
11-12-2021 3 lần3 lần0 lần1 lần2 lần0 lần1 lần2 lần2 lần4 lần
04-12-2021 1 lần1 lần0 lần3 lần2 lần3 lần2 lần1 lần3 lần2 lần
27-11-2021 4 lần2 lần2 lần3 lần1 lần0 lần2 lần1 lần1 lần2 lần
20-11-2021 4 lần4 lần0 lần1 lần2 lần3 lần0 lần1 lần1 lần2 lần
Tổng 22 lần21 lần13 lần17 lần19 lần10 lần17 lần15 lần22 lần24 lần
Backtotop
banner
banner
banner
banner
banner