Thống kê đầu đuôi XSGL - Bảng đầu đuôi xổ số Gia Lai

Thống kê đầu loto xổ số Gia Lai trong vòng 10 lần từ 17/01/2022
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
14-01-2022 1 lần2 lần2 lần3 lần0 lần3 lần1 lần2 lần2 lần2 lần
07-01-2022 0 lần0 lần1 lần1 lần1 lần5 lần2 lần2 lần2 lần4 lần
31-12-2021 1 lần2 lần2 lần2 lần2 lần3 lần1 lần2 lần1 lần2 lần
24-12-2021 0 lần1 lần2 lần4 lần3 lần2 lần1 lần2 lần1 lần2 lần
17-12-2021 2 lần0 lần1 lần1 lần1 lần1 lần1 lần5 lần3 lần3 lần
10-12-2021 1 lần4 lần2 lần0 lần2 lần4 lần1 lần2 lần0 lần2 lần
03-12-2021 0 lần1 lần2 lần3 lần4 lần3 lần1 lần1 lần2 lần1 lần
26-11-2021 0 lần3 lần2 lần2 lần0 lần3 lần3 lần3 lần1 lần1 lần
19-11-2021 1 lần2 lần1 lần3 lần1 lần2 lần3 lần1 lần3 lần1 lần
12-11-2021 3 lần0 lần0 lần4 lần2 lần2 lần1 lần2 lần3 lần1 lần
Tổng 9 lần15 lần15 lần23 lần16 lần28 lần15 lần22 lần18 lần19 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Gia Lai trong vòng 10 lần từ 17-01-2022
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
14-01-2022 2 lần1 lần1 lần4 lần4 lần1 lần4 lần0 lần0 lần1 lần
07-01-2022 2 lần1 lần4 lần0 lần1 lần0 lần1 lần2 lần6 lần1 lần
31-12-2021 2 lần1 lần2 lần1 lần3 lần0 lần2 lần0 lần3 lần4 lần
24-12-2021 2 lần1 lần3 lần2 lần1 lần4 lần1 lần1 lần2 lần1 lần
17-12-2021 3 lần2 lần1 lần1 lần3 lần1 lần1 lần1 lần3 lần2 lần
10-12-2021 2 lần3 lần2 lần0 lần2 lần1 lần2 lần1 lần3 lần2 lần
03-12-2021 2 lần1 lần2 lần3 lần2 lần2 lần3 lần0 lần0 lần3 lần
26-11-2021 1 lần1 lần1 lần1 lần2 lần3 lần2 lần1 lần3 lần3 lần
19-11-2021 1 lần1 lần2 lần0 lần0 lần3 lần2 lần2 lần2 lần5 lần
12-11-2021 1 lần3 lần0 lần3 lần1 lần1 lần2 lần3 lần3 lần1 lần
Tổng 18 lần15 lần18 lần15 lần19 lần16 lần20 lần11 lần25 lần23 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
14-01-2022 1 lần3 lần0 lần3 lần1 lần2 lần1 lần5 lần2 lần0 lần
07-01-2022 2 lần1 lần1 lần4 lần0 lần3 lần3 lần0 lần2 lần2 lần
31-12-2021 2 lần1 lần2 lần3 lần1 lần3 lần1 lần0 lần1 lần4 lần
24-12-2021 2 lần1 lần1 lần1 lần1 lần1 lần1 lần3 lần5 lần2 lần
17-12-2021 2 lần0 lần1 lần1 lần2 lần3 lần3 lần1 lần3 lần2 lần
10-12-2021 0 lần1 lần1 lần3 lần3 lần3 lần1 lần1 lần2 lần3 lần
03-12-2021 1 lần2 lần3 lần1 lần1 lần3 lần1 lần4 lần2 lần0 lần
26-11-2021 0 lần2 lần3 lần3 lần2 lần3 lần2 lần3 lần0 lần0 lần
19-11-2021 3 lần0 lần4 lần1 lần2 lần1 lần0 lần1 lần3 lần3 lần
12-11-2021 4 lần0 lần0 lần3 lần1 lần1 lần5 lần0 lần4 lần0 lần
Tổng 17 lần11 lần16 lần23 lần14 lần23 lần18 lần18 lần24 lần16 lần
Backtotop
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner