Thống kê đầu đuôi XSDNA - Bảng đầu đuôi xổ số Đà Nẵng

Thống kê đầu loto xổ số Đà Nẵng trong vòng 10 lần từ 27/01/2022
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
26-01-2022 1 lần2 lần2 lần3 lần0 lần3 lần2 lần1 lần2 lần2 lần
22-01-2022 3 lần2 lần3 lần1 lần2 lần1 lần0 lần0 lần5 lần1 lần
19-01-2022 5 lần3 lần3 lần1 lần1 lần2 lần0 lần1 lần1 lần1 lần
15-01-2022 6 lần2 lần1 lần1 lần1 lần1 lần2 lần1 lần0 lần3 lần
12-01-2022 1 lần0 lần2 lần3 lần3 lần2 lần3 lần2 lần1 lần1 lần
08-01-2022 1 lần3 lần1 lần2 lần1 lần3 lần1 lần2 lần1 lần3 lần
05-01-2022 3 lần0 lần0 lần2 lần2 lần3 lần3 lần2 lần3 lần0 lần
01-01-2022 1 lần2 lần2 lần0 lần4 lần1 lần3 lần1 lần2 lần2 lần
29-12-2021 1 lần1 lần0 lần2 lần3 lần3 lần2 lần2 lần2 lần2 lần
25-12-2021 0 lần0 lần1 lần4 lần1 lần1 lần5 lần3 lần1 lần2 lần
Tổng 22 lần15 lần15 lần19 lần18 lần20 lần21 lần15 lần18 lần17 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Đà Nẵng trong vòng 10 lần từ 27-01-2022
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
26-01-2022 1 lần1 lần3 lần2 lần1 lần4 lần2 lần1 lần1 lần2 lần
22-01-2022 1 lần3 lần1 lần2 lần4 lần0 lần0 lần0 lần6 lần1 lần
19-01-2022 4 lần4 lần1 lần3 lần1 lần2 lần0 lần2 lần1 lần0 lần
15-01-2022 1 lần2 lần1 lần3 lần0 lần0 lần2 lần3 lần2 lần4 lần
12-01-2022 3 lần2 lần0 lần4 lần2 lần0 lần2 lần2 lần2 lần1 lần
08-01-2022 1 lần1 lần3 lần3 lần0 lần2 lần3 lần2 lần1 lần2 lần
05-01-2022 2 lần3 lần2 lần3 lần4 lần1 lần1 lần1 lần1 lần0 lần
01-01-2022 0 lần2 lần3 lần3 lần4 lần3 lần1 lần0 lần1 lần1 lần
29-12-2021 0 lần2 lần3 lần1 lần2 lần2 lần5 lần1 lần0 lần2 lần
25-12-2021 5 lần1 lần3 lần0 lần3 lần2 lần1 lần0 lần2 lần1 lần
Tổng 18 lần21 lần20 lần24 lần21 lần16 lần17 lần12 lần17 lần14 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
26-01-2022 2 lần3 lần0 lần2 lần4 lần1 lần2 lần1 lần1 lần2 lần
22-01-2022 1 lần0 lần1 lần5 lần0 lần1 lần2 lần3 lần3 lần2 lần
19-01-2022 2 lần1 lần3 lần1 lần2 lần1 lần2 lần2 lần4 lần0 lần
15-01-2022 3 lần1 lần1 lần2 lần4 lần1 lần1 lần0 lần1 lần4 lần
12-01-2022 1 lần1 lần0 lần6 lần2 lần0 lần1 lần3 lần3 lần1 lần
08-01-2022 2 lần4 lần0 lần1 lần3 lần1 lần1 lần1 lần3 lần2 lần
05-01-2022 2 lần1 lần2 lần1 lần2 lần0 lần5 lần4 lần0 lần1 lần
01-01-2022 0 lần4 lần1 lần0 lần2 lần3 lần4 lần0 lần2 lần2 lần
29-12-2021 2 lần2 lần1 lần5 lần0 lần1 lần1 lần3 lần0 lần3 lần
25-12-2021 3 lần0 lần1 lần2 lần2 lần1 lần2 lần1 lần4 lần2 lần
Tổng 18 lần17 lần10 lần25 lần21 lần10 lần21 lần18 lần21 lần19 lần
Backtotop
banner
banner
banner
banner
banner