Thống kê đầu đuôi XSDN - Bảng đầu đuôi xổ số Đồng Nai

Thống kê đầu loto xổ số Đồng Nai trong vòng 10 lần từ 27/01/2022
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
26-01-2022 3 lần1 lần4 lần1 lần0 lần2 lần4 lần0 lần3 lần0 lần
19-01-2022 3 lần2 lần1 lần1 lần2 lần1 lần3 lần2 lần1 lần2 lần
12-01-2022 2 lần3 lần1 lần1 lần4 lần1 lần1 lần1 lần4 lần0 lần
05-01-2022 3 lần4 lần1 lần1 lần1 lần2 lần1 lần2 lần1 lần2 lần
29-12-2021 0 lần0 lần0 lần5 lần3 lần2 lần0 lần3 lần2 lần3 lần
22-12-2021 1 lần2 lần1 lần0 lần3 lần5 lần0 lần2 lần2 lần2 lần
15-12-2021 1 lần3 lần1 lần2 lần1 lần2 lần2 lần5 lần1 lần0 lần
08-12-2021 2 lần4 lần1 lần2 lần1 lần1 lần2 lần0 lần4 lần1 lần
01-12-2021 2 lần1 lần3 lần2 lần2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần2 lần
24-11-2021 1 lần1 lần0 lần5 lần2 lần1 lần4 lần1 lần2 lần1 lần
Tổng 18 lần21 lần13 lần20 lần19 lần18 lần18 lần18 lần22 lần13 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Đồng Nai trong vòng 10 lần từ 27-01-2022
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
26-01-2022 2 lần2 lần4 lần3 lần0 lần0 lần0 lần1 lần3 lần3 lần
19-01-2022 2 lần1 lần2 lần1 lần2 lần2 lần3 lần1 lần1 lần3 lần
12-01-2022 1 lần2 lần4 lần3 lần1 lần0 lần1 lần1 lần4 lần1 lần
05-01-2022 0 lần2 lần1 lần2 lần1 lần0 lần2 lần5 lần1 lần4 lần
29-12-2021 4 lần1 lần2 lần2 lần1 lần1 lần0 lần3 lần1 lần3 lần
22-12-2021 1 lần0 lần4 lần0 lần1 lần3 lần2 lần3 lần3 lần1 lần
15-12-2021 1 lần2 lần1 lần1 lần4 lần1 lần1 lần4 lần1 lần2 lần
08-12-2021 2 lần0 lần2 lần2 lần1 lần2 lần3 lần5 lần0 lần1 lần
01-12-2021 1 lần2 lần2 lần2 lần1 lần4 lần1 lần4 lần1 lần0 lần
24-11-2021 4 lần1 lần1 lần3 lần2 lần0 lần0 lần1 lần4 lần2 lần
Tổng 18 lần13 lần23 lần19 lần14 lần13 lần13 lần28 lần19 lần20 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
26-01-2022 4 lần1 lần2 lần4 lần1 lần1 lần0 lần0 lần4 lần1 lần
19-01-2022 2 lần3 lần4 lần0 lần0 lần1 lần1 lần5 lần1 lần1 lần
12-01-2022 0 lần0 lần1 lần2 lần2 lần4 lần4 lần2 lần0 lần3 lần
05-01-2022 0 lần2 lần1 lần3 lần0 lần3 lần2 lần2 lần5 lần0 lần
29-12-2021 1 lần1 lần4 lần2 lần1 lần3 lần2 lần1 lần3 lần0 lần
22-12-2021 2 lần0 lần2 lần3 lần0 lần1 lần3 lần3 lần1 lần3 lần
15-12-2021 1 lần2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần4 lần2 lần2 lần1 lần
08-12-2021 1 lần3 lần1 lần2 lần3 lần2 lần0 lần3 lần1 lần2 lần
01-12-2021 3 lần2 lần3 lần0 lần0 lần2 lần2 lần2 lần2 lần2 lần
24-11-2021 0 lần2 lần0 lần1 lần1 lần1 lần8 lần1 lần3 lần1 lần
Tổng 14 lần16 lần19 lần18 lần10 lần20 lần26 lần21 lần22 lần14 lần
Backtotop
banner
banner
banner
banner
banner