Thống kê đầu đuôi XSDLK - Bảng đầu đuôi xổ số Đắk Lắk

Thống kê đầu loto xổ số Đắk Lắk trong vòng 10 lần từ 27/01/2022
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
25-01-2022 1 lần1 lần1 lần4 lần1 lần0 lần3 lần1 lần1 lần5 lần
18-01-2022 1 lần1 lần2 lần4 lần3 lần1 lần3 lần1 lần1 lần1 lần
11-01-2022 1 lần1 lần0 lần2 lần3 lần5 lần3 lần0 lần3 lần0 lần
04-01-2022 1 lần3 lần4 lần2 lần1 lần1 lần3 lần1 lần1 lần1 lần
28-12-2021 2 lần5 lần1 lần0 lần0 lần1 lần4 lần1 lần2 lần2 lần
21-12-2021 3 lần4 lần3 lần1 lần0 lần0 lần2 lần1 lần3 lần1 lần
14-12-2021 2 lần1 lần4 lần1 lần3 lần2 lần1 lần1 lần2 lần1 lần
07-12-2021 1 lần0 lần2 lần3 lần0 lần2 lần2 lần1 lần5 lần2 lần
30-11-2021 0 lần0 lần3 lần1 lần5 lần3 lần1 lần2 lần1 lần2 lần
23-11-2021 5 lần2 lần1 lần2 lần2 lần1 lần1 lần0 lần1 lần3 lần
Tổng 17 lần18 lần21 lần20 lần18 lần16 lần23 lần9 lần20 lần18 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Đắk Lắk trong vòng 10 lần từ 27-01-2022
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
25-01-2022 2 lần4 lần1 lần3 lần2 lần0 lần1 lần0 lần3 lần2 lần
18-01-2022 4 lần1 lần1 lần2 lần0 lần2 lần3 lần3 lần0 lần2 lần
11-01-2022 0 lần2 lần1 lần3 lần0 lần3 lần4 lần1 lần2 lần2 lần
04-01-2022 1 lần1 lần1 lần4 lần2 lần2 lần2 lần3 lần1 lần1 lần
28-12-2021 3 lần2 lần3 lần0 lần2 lần0 lần2 lần0 lần2 lần4 lần
21-12-2021 3 lần4 lần3 lần2 lần0 lần4 lần0 lần0 lần1 lần1 lần
14-12-2021 3 lần1 lần1 lần4 lần2 lần2 lần3 lần1 lần0 lần1 lần
07-12-2021 2 lần1 lần1 lần3 lần0 lần0 lần1 lần3 lần5 lần2 lần
30-11-2021 1 lần1 lần1 lần3 lần2 lần2 lần5 lần2 lần1 lần0 lần
23-11-2021 4 lần3 lần0 lần2 lần1 lần0 lần1 lần2 lần4 lần1 lần
Tổng 23 lần20 lần13 lần26 lần11 lần15 lần22 lần15 lần19 lần16 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
25-01-2022 1 lần0 lần3 lần0 lần1 lần1 lần1 lần4 lần4 lần3 lần
18-01-2022 3 lần0 lần3 lần3 lần1 lần1 lần0 lần2 lần1 lần4 lần
11-01-2022 3 lần3 lần2 lần4 lần0 lần0 lần1 lần0 lần1 lần4 lần
04-01-2022 0 lần4 lần1 lần1 lần3 lần1 lần1 lần1 lần2 lần4 lần
28-12-2021 2 lần0 lần4 lần0 lần1 lần1 lần0 lần2 lần6 lần2 lần
21-12-2021 2 lần5 lần0 lần1 lần1 lần2 lần0 lần2 lần3 lần2 lần
14-12-2021 0 lần2 lần2 lần1 lần3 lần3 lần2 lần1 lần2 lần2 lần
07-12-2021 0 lần5 lần1 lần0 lần0 lần2 lần2 lần1 lần2 lần5 lần
30-11-2021 2 lần2 lần0 lần3 lần1 lần1 lần1 lần2 lần2 lần4 lần
23-11-2021 1 lần2 lần2 lần2 lần2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần3 lần
Tổng 14 lần23 lần18 lần15 lần13 lần13 lần9 lần17 lần25 lần33 lần
Backtotop
banner
banner
banner
banner
banner