Thống kê đầu đuôi XSBTH - Bảng đầu đuôi xổ số Bình Thuận

Thống kê đầu loto xổ số Bình Thuận trong vòng 10 lần từ 17/01/2022
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
13-01-2022 1 lần1 lần2 lần2 lần3 lần2 lần1 lần1 lần1 lần4 lần
06-01-2022 3 lần1 lần3 lần0 lần4 lần0 lần3 lần2 lần1 lần1 lần
30-12-2021 0 lần0 lần2 lần2 lần5 lần1 lần0 lần6 lần1 lần1 lần
23-12-2021 2 lần3 lần4 lần3 lần2 lần0 lần1 lần0 lần0 lần3 lần
16-12-2021 3 lần4 lần1 lần1 lần3 lần1 lần1 lần3 lần1 lần0 lần
09-12-2021 4 lần2 lần4 lần1 lần4 lần1 lần1 lần1 lần0 lần0 lần
02-12-2021 1 lần3 lần2 lần4 lần1 lần3 lần0 lần1 lần2 lần1 lần
25-11-2021 1 lần1 lần4 lần1 lần1 lần3 lần1 lần5 lần0 lần1 lần
18-11-2021 3 lần4 lần4 lần1 lần0 lần1 lần1 lần0 lần0 lần4 lần
11-11-2021 3 lần2 lần1 lần1 lần4 lần2 lần1 lần1 lần1 lần2 lần
Tổng 21 lần21 lần27 lần16 lần27 lần14 lần10 lần20 lần7 lần17 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Bình Thuận trong vòng 10 lần từ 17-01-2022
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
13-01-2022 3 lần1 lần2 lần2 lần1 lần4 lần3 lần0 lần0 lần2 lần
06-01-2022 1 lần1 lần3 lần3 lần1 lần2 lần2 lần2 lần3 lần0 lần
30-12-2021 3 lần4 lần3 lần3 lần1 lần1 lần0 lần1 lần1 lần1 lần
23-12-2021 3 lần1 lần1 lần4 lần1 lần1 lần1 lần2 lần1 lần3 lần
16-12-2021 3 lần0 lần0 lần2 lần4 lần0 lần4 lần3 lần0 lần2 lần
09-12-2021 1 lần4 lần3 lần2 lần2 lần1 lần0 lần2 lần2 lần1 lần
02-12-2021 2 lần0 lần1 lần3 lần3 lần0 lần1 lần2 lần2 lần4 lần
25-11-2021 3 lần0 lần2 lần2 lần3 lần3 lần2 lần2 lần0 lần1 lần
18-11-2021 1 lần2 lần2 lần6 lần1 lần0 lần4 lần0 lần1 lần1 lần
11-11-2021 3 lần3 lần3 lần1 lần3 lần0 lần1 lần1 lần1 lần2 lần
Tổng 23 lần16 lần20 lần28 lần20 lần12 lần18 lần15 lần11 lần17 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
13-01-2022 2 lần2 lần2 lần5 lần2 lần0 lần0 lần0 lần3 lần2 lần
06-01-2022 2 lần2 lần3 lần3 lần3 lần0 lần0 lần0 lần2 lần3 lần
30-12-2021 2 lần1 lần1 lần2 lần3 lần2 lần0 lần2 lần4 lần1 lần
23-12-2021 1 lần2 lần3 lần1 lần1 lần2 lần2 lần5 lần1 lần0 lần
16-12-2021 1 lần1 lần2 lần0 lần2 lần2 lần3 lần2 lần4 lần1 lần
09-12-2021 3 lần2 lần2 lần3 lần1 lần3 lần1 lần1 lần0 lần2 lần
02-12-2021 3 lần3 lần3 lần2 lần1 lần0 lần1 lần1 lần3 lần1 lần
25-11-2021 0 lần1 lần4 lần1 lần1 lần3 lần5 lần2 lần1 lần0 lần
18-11-2021 0 lần0 lần4 lần3 lần0 lần2 lần3 lần3 lần2 lần1 lần
11-11-2021 2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần2 lần3 lần2 lần1 lần2 lần
Tổng 16 lần15 lần25 lần22 lần16 lần16 lần18 lần18 lần21 lần13 lần
Backtotop
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner