Thống kê đầu đuôi XSBL - Bảng đầu đuôi xổ số Bạc Liêu

Thống kê đầu loto xổ số Bạc Liêu trong vòng 10 lần từ 27/01/2022
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
25-01-2022 0 lần1 lần1 lần4 lần1 lần3 lần1 lần3 lần2 lần2 lần
18-01-2022 2 lần2 lần6 lần1 lần2 lần1 lần1 lần1 lần1 lần1 lần
11-01-2022 1 lần3 lần2 lần2 lần1 lần0 lần3 lần3 lần2 lần1 lần
04-01-2022 1 lần1 lần0 lần1 lần2 lần1 lần4 lần2 lần2 lần4 lần
28-12-2021 3 lần4 lần2 lần1 lần1 lần1 lần1 lần2 lần0 lần3 lần
21-12-2021 1 lần1 lần0 lần6 lần2 lần2 lần2 lần1 lần3 lần0 lần
14-12-2021 0 lần0 lần0 lần1 lần1 lần3 lần1 lần3 lần7 lần2 lần
07-12-2021 2 lần1 lần2 lần2 lần3 lần1 lần0 lần1 lần4 lần2 lần
30-11-2021 2 lần1 lần5 lần3 lần2 lần2 lần1 lần1 lần0 lần1 lần
23-11-2021 2 lần1 lần1 lần1 lần4 lần1 lần1 lần4 lần2 lần1 lần
Tổng 14 lần15 lần19 lần22 lần19 lần15 lần15 lần21 lần23 lần17 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Bạc Liêu trong vòng 10 lần từ 27-01-2022
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
25-01-2022 2 lần1 lần2 lần1 lần4 lần0 lần3 lần1 lần2 lần2 lần
18-01-2022 3 lần2 lần2 lần3 lần2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần0 lần
11-01-2022 2 lần1 lần2 lần3 lần0 lần0 lần2 lần4 lần1 lần3 lần
04-01-2022 4 lần1 lần3 lần1 lần3 lần1 lần3 lần2 lần0 lần0 lần
28-12-2021 2 lần0 lần3 lần0 lần1 lần7 lần1 lần1 lần2 lần1 lần
21-12-2021 4 lần2 lần1 lần0 lần3 lần1 lần3 lần2 lần1 lần1 lần
14-12-2021 1 lần4 lần2 lần1 lần2 lần2 lần1 lần2 lần1 lần2 lần
07-12-2021 2 lần0 lần3 lần2 lần1 lần0 lần3 lần3 lần2 lần2 lần
30-11-2021 2 lần2 lần1 lần0 lần3 lần6 lần2 lần0 lần2 lần0 lần
23-11-2021 1 lần3 lần1 lần1 lần2 lần4 lần2 lần0 lần0 lần4 lần
Tổng 23 lần16 lần20 lần12 lần21 lần22 lần21 lần17 lần13 lần15 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
25-01-2022 2 lần1 lần0 lần3 lần1 lần4 lần2 lần1 lần1 lần3 lần
18-01-2022 1 lần3 lần2 lần2 lần3 lần1 lần1 lần2 lần3 lần0 lần
11-01-2022 1 lần2 lần1 lần0 lần2 lần4 lần3 lần2 lần1 lần2 lần
04-01-2022 3 lần2 lần0 lần2 lần2 lần1 lần1 lần1 lần2 lần4 lần
28-12-2021 2 lần4 lần1 lần1 lần0 lần0 lần3 lần4 lần2 lần1 lần
21-12-2021 2 lần2 lần1 lần3 lần0 lần1 lần1 lần2 lần2 lần4 lần
14-12-2021 4 lần0 lần1 lần2 lần0 lần1 lần3 lần2 lần2 lần3 lần
07-12-2021 2 lần0 lần4 lần0 lần4 lần1 lần0 lần3 lần2 lần2 lần
30-11-2021 0 lần2 lần1 lần3 lần1 lần1 lần3 lần4 lần1 lần2 lần
23-11-2021 4 lần2 lần2 lần4 lần0 lần2 lần0 lần2 lần0 lần2 lần
Tổng 21 lần18 lần13 lần20 lần13 lần16 lần17 lần23 lần16 lần23 lần
Backtotop
banner
banner
banner
banner
banner