Thống kê đầu đuôi XSBD - Bảng đầu đuôi xổ số Bình Dương

vg99lode88
Thống kê đầu loto xổ số Bình Dương trong vòng 10 lần từ 16/08/2022
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
12-08-2022 1 lần4 lần1 lần1 lần3 lần0 lần1 lần3 lần1 lần3 lần
05-08-2022 2 lần1 lần1 lần3 lần3 lần1 lần2 lần1 lần1 lần3 lần
29-07-2022 0 lần1 lần3 lần3 lần1 lần1 lần2 lần2 lần3 lần2 lần
22-07-2022 2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần3 lần0 lần1 lần3 lần3 lần
15-07-2022 2 lần3 lần2 lần0 lần0 lần1 lần3 lần2 lần2 lần3 lần
08-07-2022 2 lần2 lần3 lần1 lần1 lần2 lần0 lần2 lần0 lần5 lần
01-07-2022 0 lần2 lần3 lần4 lần2 lần2 lần2 lần1 lần1 lần1 lần
24-06-2022 2 lần5 lần3 lần1 lần0 lần0 lần1 lần2 lần3 lần1 lần
17-06-2022 2 lần3 lần1 lần0 lần1 lần1 lần2 lần4 lần2 lần2 lần
10-06-2022 2 lần2 lần2 lần1 lần3 lần1 lần0 lần3 lần1 lần3 lần
Tổng 15 lần24 lần20 lần16 lần16 lần12 lần13 lần21 lần17 lần26 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Bình Dương trong vòng 10 lần từ 16-08-2022
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
12-08-2022 5 lần1 lần0 lần3 lần0 lần4 lần1 lần1 lần1 lần2 lần
05-08-2022 1 lần1 lần4 lần1 lần2 lần1 lần3 lần1 lần3 lần1 lần
29-07-2022 1 lần1 lần6 lần0 lần0 lần4 lần2 lần1 lần1 lần2 lần
22-07-2022 0 lần1 lần2 lần3 lần0 lần2 lần1 lần2 lần5 lần2 lần
15-07-2022 1 lần2 lần0 lần2 lần3 lần1 lần2 lần2 lần0 lần5 lần
08-07-2022 0 lần2 lần1 lần5 lần2 lần6 lần1 lần1 lần0 lần0 lần
01-07-2022 2 lần3 lần2 lần0 lần1 lần2 lần1 lần3 lần2 lần2 lần
24-06-2022 0 lần1 lần3 lần1 lần4 lần3 lần2 lần2 lần1 lần1 lần
17-06-2022 2 lần1 lần2 lần2 lần1 lần2 lần1 lần0 lần3 lần4 lần
10-06-2022 1 lần2 lần1 lần5 lần1 lần0 lần2 lần1 lần3 lần2 lần
Tổng 13 lần15 lần21 lần22 lần14 lần25 lần16 lần14 lần19 lần21 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
12-08-2022 1 lần1 lần2 lần0 lần3 lần2 lần1 lần6 lần1 lần1 lần
05-08-2022 3 lần0 lần3 lần0 lần3 lần2 lần0 lần1 lần3 lần3 lần
29-07-2022 1 lần2 lần0 lần1 lần2 lần4 lần3 lần1 lần3 lần1 lần
22-07-2022 0 lần0 lần2 lần2 lần4 lần2 lần3 lần2 lần3 lần0 lần
15-07-2022 2 lần2 lần2 lần3 lần2 lần3 lần0 lần0 lần1 lần3 lần
08-07-2022 1 lần2 lần4 lần0 lần3 lần2 lần1 lần4 lần1 lần0 lần
01-07-2022 1 lần6 lần4 lần3 lần1 lần1 lần0 lần2 lần0 lần0 lần
24-06-2022 3 lần2 lần0 lần1 lần2 lần3 lần2 lần1 lần2 lần2 lần
17-06-2022 1 lần5 lần0 lần3 lần2 lần1 lần3 lần1 lần1 lần1 lần
10-06-2022 3 lần2 lần1 lần2 lần0 lần1 lần1 lần3 lần1 lần4 lần
Tổng 16 lần22 lần18 lần15 lần22 lần21 lần14 lần21 lần16 lần15 lần
Backtotop
ae788moto88new88jun88k8xbet22789betsunvinkubetgg8vip9vb135