Thống kê đầu đuôi XSBD - Bảng đầu đuôi xổ số Bình Dương

Thống kê đầu loto xổ số Bình Dương trong vòng 10 lần từ 17/01/2022
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
14-01-2022 1 lần2 lần2 lần3 lần1 lần3 lần1 lần1 lần1 lần3 lần
07-01-2022 1 lần1 lần3 lần2 lần4 lần1 lần0 lần1 lần2 lần3 lần
31-12-2021 3 lần2 lần0 lần1 lần1 lần3 lần2 lần0 lần3 lần3 lần
24-12-2021 3 lần2 lần3 lần1 lần1 lần0 lần1 lần1 lần4 lần2 lần
17-12-2021 2 lần1 lần2 lần3 lần2 lần1 lần4 lần0 lần1 lần2 lần
10-12-2021 2 lần3 lần3 lần3 lần1 lần1 lần1 lần2 lần1 lần1 lần
03-12-2021 1 lần3 lần3 lần1 lần1 lần0 lần2 lần2 lần2 lần3 lần
26-11-2021 4 lần1 lần2 lần0 lần0 lần0 lần1 lần4 lần3 lần3 lần
19-11-2021 2 lần1 lần2 lần3 lần3 lần0 lần3 lần3 lần1 lần0 lần
12-11-2021 1 lần1 lần5 lần1 lần2 lần3 lần2 lần3 lần0 lần0 lần
Tổng 20 lần17 lần25 lần18 lần16 lần12 lần17 lần17 lần18 lần20 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Bình Dương trong vòng 10 lần từ 17-01-2022
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
14-01-2022 1 lần4 lần0 lần3 lần1 lần0 lần2 lần1 lần3 lần3 lần
07-01-2022 0 lần1 lần1 lần0 lần2 lần4 lần2 lần3 lần2 lần3 lần
31-12-2021 4 lần2 lần1 lần2 lần0 lần2 lần2 lần1 lần0 lần4 lần
24-12-2021 2 lần2 lần2 lần1 lần3 lần2 lần2 lần0 lần2 lần2 lần
17-12-2021 1 lần2 lần2 lần1 lần3 lần1 lần1 lần1 lần1 lần5 lần
10-12-2021 2 lần1 lần2 lần1 lần3 lần3 lần2 lần1 lần1 lần2 lần
03-12-2021 2 lần1 lần0 lần1 lần4 lần2 lần3 lần2 lần0 lần3 lần
26-11-2021 0 lần2 lần2 lần3 lần1 lần0 lần1 lần3 lần3 lần3 lần
19-11-2021 1 lần1 lần2 lần1 lần6 lần1 lần2 lần1 lần2 lần1 lần
12-11-2021 1 lần2 lần4 lần2 lần2 lần1 lần0 lần2 lần3 lần1 lần
Tổng 14 lần18 lần16 lần15 lần25 lần16 lần17 lần15 lần17 lần27 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
14-01-2022 1 lần0 lần4 lần0 lần1 lần3 lần5 lần1 lần2 lần1 lần
07-01-2022 2 lần2 lần2 lần1 lần3 lần3 lần2 lần1 lần2 lần0 lần
31-12-2021 0 lần3 lần0 lần2 lần1 lần4 lần2 lần3 lần1 lần2 lần
24-12-2021 3 lần2 lần1 lần2 lần2 lần2 lần0 lần3 lần1 lần2 lần
17-12-2021 3 lần2 lần1 lần2 lần3 lần2 lần0 lần3 lần2 lần0 lần
10-12-2021 0 lần1 lần3 lần3 lần3 lần1 lần0 lần5 lần2 lần0 lần
03-12-2021 1 lần1 lần2 lần2 lần1 lần0 lần1 lần8 lần1 lần1 lần
26-11-2021 1 lần1 lần2 lần0 lần4 lần3 lần1 lần3 lần3 lần0 lần
19-11-2021 3 lần3 lần2 lần0 lần2 lần0 lần3 lần1 lần2 lần2 lần
12-11-2021 3 lần1 lần0 lần3 lần1 lần1 lần2 lần3 lần2 lần2 lần
Tổng 17 lần16 lần17 lần15 lần21 lần19 lần16 lần31 lần18 lần10 lần
Backtotop
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner