Thống kê đầu đuôi XSAG - Bảng đầu đuôi xổ số An Giang

Thống kê đầu loto xổ số An Giang trong vòng 10 lần từ 27/01/2022
Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
27-01-2022 2 lần0 lần0 lần0 lần0 lần1 lần0 lần0 lần1 lần0 lần
20-01-2022 1 lần2 lần3 lần2 lần2 lần3 lần1 lần2 lần1 lần1 lần
13-01-2022 1 lần2 lần2 lần0 lần3 lần0 lần4 lần3 lần2 lần1 lần
06-01-2022 2 lần4 lần4 lần1 lần1 lần2 lần2 lần0 lần1 lần1 lần
30-12-2021 1 lần2 lần2 lần2 lần2 lần3 lần0 lần2 lần2 lần2 lần
23-12-2021 4 lần0 lần2 lần3 lần1 lần1 lần2 lần1 lần2 lần2 lần
16-12-2021 0 lần1 lần2 lần3 lần3 lần1 lần1 lần2 lần2 lần3 lần
09-12-2021 1 lần3 lần1 lần3 lần3 lần3 lần0 lần1 lần3 lần0 lần
02-12-2021 1 lần2 lần1 lần2 lần4 lần0 lần1 lần1 lần3 lần3 lần
25-11-2021 2 lần2 lần1 lần3 lần0 lần1 lần3 lần1 lần2 lần3 lần
Tổng 15 lần18 lần18 lần19 lần19 lần15 lần14 lần13 lần19 lần16 lần
Thống kê đuôi loto xổ số An Giang trong vòng 10 lần từ 27-01-2022
Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
27-01-2022 0 lần0 lần1 lần0 lần0 lần1 lần1 lần0 lần1 lần0 lần
20-01-2022 1 lần1 lần4 lần1 lần2 lần1 lần0 lần1 lần4 lần3 lần
13-01-2022 1 lần2 lần2 lần2 lần2 lần1 lần4 lần1 lần1 lần2 lần
06-01-2022 2 lần1 lần1 lần0 lần1 lần2 lần2 lần2 lần3 lần4 lần
30-12-2021 1 lần1 lần2 lần3 lần1 lần2 lần4 lần0 lần2 lần2 lần
23-12-2021 2 lần3 lần5 lần2 lần0 lần1 lần0 lần1 lần3 lần1 lần
16-12-2021 3 lần2 lần1 lần1 lần3 lần1 lần1 lần3 lần3 lần0 lần
09-12-2021 2 lần2 lần2 lần0 lần3 lần1 lần1 lần0 lần5 lần2 lần
02-12-2021 3 lần0 lần4 lần1 lần1 lần0 lần1 lần2 lần2 lần4 lần
25-11-2021 1 lần2 lần1 lần3 lần1 lần1 lần3 lần5 lần0 lần1 lần
Tổng 16 lần14 lần23 lần13 lần14 lần11 lần17 lần15 lần24 lần19 lần
Thống kê theo tổng loto
Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
27-01-2022 0 lần0 lần0 lần0 lần0 lần1 lần2 lần1 lần0 lần0 lần
20-01-2022 1 lần1 lần3 lần1 lần3 lần2 lần1 lần3 lần1 lần2 lần
13-01-2022 5 lần0 lần3 lần6 lần2 lần0 lần0 lần0 lần0 lần2 lần
06-01-2022 3 lần3 lần0 lần1 lần2 lần0 lần1 lần4 lần3 lần1 lần
30-12-2021 1 lần0 lần0 lần4 lần2 lần1 lần1 lần5 lần3 lần1 lần
23-12-2021 0 lần2 lần3 lần1 lần5 lần1 lần2 lần1 lần3 lần0 lần
16-12-2021 4 lần3 lần5 lần1 lần0 lần3 lần0 lần0 lần0 lần2 lần
09-12-2021 1 lần0 lần4 lần1 lần2 lần2 lần2 lần2 lần2 lần2 lần
02-12-2021 1 lần5 lần4 lần2 lần1 lần1 lần1 lần1 lần2 lần0 lần
25-11-2021 3 lần0 lần2 lần0 lần0 lần0 lần4 lần3 lần3 lần3 lần
Tổng 19 lần14 lần24 lần17 lần17 lần11 lần14 lần20 lần17 lần13 lần
Backtotop
banner
banner
banner
banner
banner