Thống kê đặc biết xổ số Đà Nẵng - Bảng đặc biệt XSDNA

Hai số cuối giải đặc biệt có xác suất về cao nhất trong ngày
Số thứ nhất Số thứ hai Số thứ ba Số thứ tư
39 89 47 56
88 44 09 58

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto đặc biệt 31

Ngày 26-01-2022 834431
Ngày xuất hiện Loto ĐB Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải đặc biệt
12-12-2020 955531
28-09-2019 733031
25-01-2017 03031
15-03-2014 487631
13-02-2013 459831
17-11-2012 30931
03-10-2012 69531
27-08-2011 62231
03-11-2010 03631
13-03-2010 06431
Ngày Giải đặc biệt
16-12-2020 977189
02-10-2019 524947
28-01-2017 66356
19-03-2014 941988
16-02-2013 863139
21-11-2012 29844
06-10-2012 99439
31-08-2011 27709
06-11-2010 40558
17-03-2010 10036

Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 31

Bộ sốSố lầnBộ sốSố lầnBộ sốSố lầnBộ sốSố lầnBộ sốSố lần
39 2 lần 89 1 lần 47 1 lần 56 1 lần 88 1 lần
44 1 lần 09 1 lần 58 1 lần 36 1 lần

THỐNG KÊ CHẠM

Số Đã về Đầu Đã về Đuôi Đã về Tổng
0 1 lần 0 lần 0 lần
1 0 lần 0 lần 2 lần
2 0 lần 0 lần 2 lần
3 3 lần 0 lần 1 lần
4 2 lần 1 lần 0 lần
5 2 lần 0 lần 0 lần
6 0 lần 2 lần 1 lần
7 0 lần 1 lần 1 lần
8 2 lần 2 lần 1 lần
9 0 lần 4 lần 2 lần

Xem các kết quả đặc biệt đã về vào ngày tiếp theo .Sau khi ra 31 vào ngày trước đó

ngày 26-01-2022 834431
Ngày xuất hiện Loto ĐB Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải đặc biệt
25-01-2017 03031
13-02-2013 459831
03-10-2012 69531
03-11-2010 03631
Ngày Giải đặc biệt
28-01-2017 66356
16-02-2013 863139
06-10-2012 99439
06-11-2010 40558
Các giải đặc biệt ngày 29/01 hàng năm
Năm 2020 29-01-2020 894266
Năm 2014 29-01-2014 154525
Backtotop
banner
banner
banner
banner
banner