TK đặc biệt tuần XSTTH, bảng đb tuần xổ số TT Huế

Thống kê chạm trong 30 ngày xổ số TT Huế

Số Đã về Đầu Đã về Đuôi Đã về Tổng
0 0 lần 0 lần 2 lần
1 1 lần 2 lần 1 lần
2 0 lần 2 lần 0 lần
3 3 lần 0 lần 0 lần
4 2 lần 0 lần 2 lần
5 0 lần 0 lần 0 lần
6 0 lần 1 lần 2 lần
7 0 lần 2 lần 0 lần
8 1 lần 1 lần 1 lần
9 1 lần 0 lần 0 lần

Thống kê tổng giải đặc biệt trong 30 ngày xổ số TT Huế

Tổng số Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
1 17 lần 10/01/2022 17 lần
8 11 lần 16/01/2022 11 lần
4 10 lần 17/01/2022 15 lần
0 4 lần 23/01/2022 14 lần
6 3 lần 24/01/2022 21 lần
Backtotop
banner
banner
banner
banner
banner