TK đặc biệt tuần XSLA, bảng đb tuần xổ số Long An

Thống kê chạm trong 30 ngày xổ số Long An

Số Đã về Đầu Đã về Đuôi Đã về Tổng
0 1 lần 2 lần 0 lần
1 1 lần 0 lần 1 lần
2 0 lần 0 lần 0 lần
3 1 lần 0 lần 0 lần
4 0 lần 1 lần 1 lần
5 0 lần 0 lần 0 lần
6 1 lần 0 lần 0 lần
7 1 lần 1 lần 3 lần
8 0 lần 1 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần

Thống kê tổng giải đặc biệt trong 30 ngày xổ số Long An

Tổng số Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
4 30 lần 18/12/2021 30 lần
1 9 lần 08/01/2022 9 lần
7 2 lần 15/01/2022 14 lần
Backtotop
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner