TK đặc biệt tuần XSHCM, bảng đb tuần xổ số Hồ Chí Minh

Thống kê chạm trong 30 ngày xổ số Hồ Chí Minh

Số Đã về Đầu Đã về Đuôi Đã về Tổng
0 1 lần 1 lần 0 lần
1 1 lần 0 lần 1 lần
2 0 lần 1 lần 1 lần
3 0 lần 1 lần 0 lần
4 1 lần 0 lần 1 lần
5 0 lần 2 lần 1 lần
6 2 lần 1 lần 2 lần
7 1 lần 0 lần 1 lần
8 0 lần 1 lần 0 lần
9 2 lần 1 lần 1 lần

Thống kê tổng giải đặc biệt trong 30 ngày xổ số Hồ Chí Minh

Tổng số Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
5 26 lần 01/01/2022 26 lần
6 19 lần 08/01/2022 19 lần
7 17 lần 10/01/2022 17 lần
1 12 lần 15/01/2022 12 lần
4 10 lần 17/01/2022 10 lần
9 5 lần 22/01/2022 5 lần
2 3 lần 24/01/2022 3 lần
Backtotop
banner
banner
banner
banner
banner