TK đặc biệt tuần XSDNA, bảng đb tuần xổ số Đà Nẵng

Thống kê chạm trong 30 ngày xổ số Đà Nẵng

Số Đã về Đầu Đã về Đuôi Đã về Tổng
0 1 lần 2 lần 1 lần
1 0 lần 1 lần 1 lần
2 1 lần 2 lần 1 lần
3 2 lần 2 lần 1 lần
4 1 lần 0 lần 2 lần
5 1 lần 0 lần 0 lần
6 1 lần 2 lần 3 lần
7 1 lần 0 lần 0 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 1 lần 0 lần 0 lần

Thống kê tổng giải đặc biệt trong 30 ngày xổ số Đà Nẵng

Tổng số Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
3 29 lần 29/12/2021 29 lần
1 26 lần 01/01/2022 26 lần
0 12 lần 15/01/2022 12 lần
2 8 lần 19/01/2022 8 lần
6 5 lần 22/01/2022 10 lần
4 1 lần 26/01/2022 18 lần
Backtotop
banner
banner
banner
banner
banner