Thống kê đặc biệt tháng XSMB - Bảng ĐB tháng xổ số Miền Bắc

Thống kê bảng đặc biệt tháng 12 xổ số Miền Bắc
Ngày 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
2019 57187 28797 91897 79119 22867 82830 60238 70840 55076 99233 45585 02447 30476 46694 20806 28068 83022 26849 46081 76684 24148 43242 70724 75726 15181 05939 04477 95201 31701 18988 94908
2020 74507 52117 29911 95549 59405 50553 09929 06320 92041 24835 46551 09945 08528 45776 61681 16363 12950 27054 20370 45188 27693 81613 80188 79993 36287 80287 85971 07690 63111 57905 42050
2021 62712 27587 85507 69447 04329 71784 63631 29115
Thống kê chạm XSMB tháng 12
Số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 8 lần 7 lần 2 lần
1 7 lần 11 lần 7 lần
2 7 lần 3 lần 9 lần
3 6 lần 6 lần 10 lần
4 9 lần 5 lần 6 lần
5 5 lần 6 lần 9 lần
6 3 lần 5 lần 11 lần
7 6 lần 13 lần 3 lần
8 13 lần 8 lần 6 lần
9 6 lần 6 lần 7 lần
THỐNG KÊ LÔ XIÊN 3 XSMB BIÊN ĐỘ 30 LẦN
Bộ số Số ngày về Ngày đã về
95 - 46 - 30 5 ngày 26-11-2021, 25-11-2021, 16-11-2021, 15-11-2021, 12-11-2021
23 - 12 - 00 5 ngày 08-12-2021, 07-12-2021, 02-12-2021, 14-11-2021, 12-11-2021
92 - 23 - 15 5 ngày 08-12-2021, 02-12-2021, 25-11-2021, 24-11-2021, 17-11-2021
37 - 12 - 00 5 ngày 07-12-2021, 06-12-2021, 16-11-2021, 14-11-2021, 12-11-2021
60 - 30 - 29 5 ngày 26-11-2021, 21-11-2021, 18-11-2021, 16-11-2021, 13-11-2021
67 - 06 - 00 4 ngày 06-12-2021, 02-12-2021, 28-11-2021, 10-11-2021
82 - 56 - 12 4 ngày 03-12-2021, 19-11-2021, 16-11-2021, 11-11-2021
95 - 93 - 46 4 ngày 28-11-2021, 26-11-2021, 15-11-2021, 12-11-2021
40 - 13 - 00 4 ngày 29-11-2021, 18-11-2021, 14-11-2021, 11-11-2021
Backtotop
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner
Bạn muốn tắt quảng cáo?
banner