5 CẶP SỐ XUẤT HIỆN NHIỀU NHẤT
Bộ số Số lần về Ngày về gần nhất
67 15 lần 01/10/2022
92 15 lần 01/10/2022
43 14 lần 28/09/2022
26 13 lần 30/09/2022
23 13 lần 28/09/2022