• Bạch thủ lô: 94

• Lô dàn: 00 - 99 - 84

• Lô Xiên: 54 - 45 - 98

• Lô Kép : 77 - 22

• Sát kép: 67 - 76