• Bạch thủ lô: 22

• Lô dàn: 03 - 76 - 30

• Lô Xiên: 15 - 96 - 72

• Lô Kép : 00 - 77

• Sát kép: 01 - 10