Quảng Bình Quảng Trị Bình Định
Giải tám 95 42 85
Giải đặc biệt 207515 882903 209189
Loto xiên 2 12 - 87 24 - 16 41 - 51
Loto xiên 3 19 - 23 - 11 50 - 56 - 06 85 - 52 - 53