Trà Vinh Bình Dương Vĩnh Long
Giải tám 56 29 19
Giải đặc biệt 172372 897222 318629
Loto xiên 2 55 - 87 30 - 29 25 - 77
Loto xiên 3 67 - 94 - 91 48 - 08 - 76 97 - 86 - 14