Cầu đặc biệt 31 - 67
Cầu lô 22 - 43 - 26
Cầu lô xiên 67 - 74 - 11
Cầu bạch thủ 41
Cầu lô kép 33 - 99