Cầu đặc biệt 84 - 45
Cầu lô 41 - 52 - 96
Cầu lô xiên 62 - 64 - 04
Cầu bạch thủ 37
Cầu lô kép 77 - 22