5 CẶP SỐ XUẤT HIỆN NHIỀU NHẤT XỔ SỐ Tây Ninh
Bộ số Số lần về Ngày về gần nhất
45 12 lần 29/09/2022
36 10 lần 22/09/2022
02 10 lần 06/10/2022
81 9 lần 22/09/2022
56 9 lần 01/09/2022