5 CẶP SỐ XUẤT HIỆN NHIỀU NHẤT XỔ SỐ Quảng Trị
Bộ số Số lần về Ngày về gần nhất
45 12 lần 15/09/2022
66 10 lần 06/10/2022
62 9 lần 29/09/2022
43 9 lần 04/08/2022
51 9 lần 15/09/2022