5 CẶP SỐ XUẤT HIỆN NHIỀU NHẤT XỔ SỐ Đắk Lắk
Bộ số Số lần về Ngày về gần nhất
55 12 lần 09/08/2022
45 11 lần 02/08/2022
99 10 lần 19/07/2022
04 10 lần 09/08/2022
98 9 lần 21/06/2022